Ders Adı İletişim Tarihi
Ders Kodu ILT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Başlangıcından günümüze iletişim araçlarının gelişimini ana hatlarıyla bilir. Farklı iletişim yöntem ve araçlarının tarihini, türlerini, kullanımını ve teknolojik özelliklerini bilir. Her yeni iletişim aracının toplumda yarattığı sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İnsanlığın erken dönemlerinden itibaren, uygarlıkta ve toplumsal yaşamda görülen sürekli gelişime paralel olarak, iletişim araçları, mecraları ve endüstrilerinde görülen yenilikleri incelemek, Tarihsel perspektif içinde, çeşitli iletişim yöntemlerinin teknolojik ve işlevsel özelliklerini anlamak, Tarih boyunca geliştirilen her yeni iletişim yönteminin, önceki ve sonraki yöntemlerle bağlantılarını kavramak, O dönemki toplumun gelişmişlik düzeyi, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı ile iletişim araçları arasındaki bağları anlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İlk tanışma. Alana genel giriş. İletişimde "kod ve kodlama" kavramları, farklı iletişim araçlarında uygulanması.
2 Konuşmanın doğası, dillerin oluşumu ve çeşitlenmesi. Sözlü Kültür. İlkel iletişim teknikleri (ses, davul, ateş, duman, bayrak, semafor, posta güvercini, vs.).
3 Yazı öncesi işaretler, pictogramlar ve hiyeroglif. Yazı ve alfabeler. Yazılı Kültür. El yazma kitaplar. Mektuplaşma, ulaklar, posta örgütleri.
4 Matbaanın icadı. Kitaplar. Afiş, billboard, duvar ilanı, el ilanı. Süreli yayınlar (gazete, dergi). Bir meslek ve sektör olarak gazetecilik. Uzmanlaşmış gazetecilik. TV ve internet gazeteciliği. Haber ajansları.
5 Sesin yapısı, konuşma ve duyma. Sesin yakalanması (mikrofon), ses üretimi (hopörlör). Sesin kaydedilmesi, analog ses kayıt ortamları (fonoğraf, gramofon, pikap, plak, makara band, kaset, kartuş, multitrack vs.). Dijital ses kaydı, sıkıştırma formatları, Hard diske kayıt, CD, MD, DAT, ADAT, Flash, vs. Ticari bir sektör olarak ses (müzik) kaydı.
6 Mors kodlaması, telgraf, telex. Telefonun icadı ve gelişimi, Faksimile. Araç telefonu, mobil (cep/cellular/hücresel) telefon, GSM, uydu telefonu, SMS, MMS. 3G mobil teknolojiler (GSM2, UMTS, EDGE, Bas-konuş, vs.)
7 Elektromanyetik spectrum, dalgalar ve yayın. Telsiz, amatör radyoculuk, Citizen Band, HAM. Radyonun icadı. Verici, antenler, radyo alıcısı. Radyo programları. Dünyada ve Türkiyede radyoculuk sektörünün gelişimi. Uydu radio. Web radio.
8 Işığın yapısı, görme, görüntü ve renkler. Fotoğrafçılık, camera obscura, fotoğraf makinası türlerinin gelişimi, SLR, objektifler, ASA, enstantane, diafram, film formatları, çerçeveleme. Dijital fotoğrafçılık.
9 Sinemanın icadı ve gelişimi. Film kamerası, projeksiyon cihazı. Sinema filmi yapım aşamaları. Film janrları, türleri, ekolleri. Dünyada ve Türkiyede sinema sektörü.
10 ARA SINAV
11 Video çekimi. Kamera ve monitör. TVun icadı. Atlamalı tarama, TV vericisi, anten ve TV alıcısı. Karasal linkler, frekanslar ve havadan TV yayıncılığı. Teletekst. Kapalı devre TV (CCTV), Kablolu TV. Uydular, uydu TV yayıncılığı, DBS, platformlar, şifreli yayın, etkileşimli yayın, PayTV. Dünyada ve Türkiyede bir ticari sektör olarak TV yayıncılığı. Yayıncılık kurumları, ekolleri. Ratingler.
12 Analog video görüntü kaydı, VTR, VCR, analog kayıt formatları, bandlar, kasetler. Dijitale giriş, binary sistem, dijital-analog farkı. Dijital video kaydı, hard diske kayıt, VCD, DVD, BlueRay, dijital kasetler, sıkıştırma. Geniş ekran. Dijital radyo-TV yayıncılığı, DAB, HDTV. Bilgisayar, fotoğrafçılık, radyo, TV ve uyduda dijitalin getirdikleri.
13 İnternet ağının tarihçesi, teknik altyapısı, www. Dial-up, broadband, kablonet, uydunet, DSL. İntenetden canlı ses ve video aktarımı (streaming), IP phone, WebTV, video. İnternette bilgiye ulaşma, arama motorları, siteler, bloglar, mikro bloglar, internet gazeteciliği. Sosyal medya, instant messaging, e-mail. 3G Video. E-bankacılık, e-alışveriş, e-güvenlik, e-reklam, spam, hackerlar, e-devlet, e-eğitim, multimedya, uzaktan eğitim, interaktif eğitim.
14 Tarih boyunca kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri (tüketim, sağlık, moda, çocuklar, şiddet, ahlak, eğitim, normlar, vs.), Dünyada ve Türkiyede medya düzenleme teşebbüsleri. Yasalar, regülasyon-deregulasyon, FCC, RTÜK, sansür. Medya-sermaye-siyaset-demokrasi ilişkileri, tekelleşme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 35 175
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)