Ders Adı Eleştirel Düşünme
Ders Kodu ILT-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç Rukiye ÇELİK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Derinlikli düşünmeye yönlendirmesi ? Düşüncemize değer verilmesi ? Sistemli sonuca gitmesi ? Pratik hayata faydası ? Farkındalık yaratması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Eleştirel Düşünme Becerileri Bilişsel beceriler, bir problemle karşılaşıldığında kullanılan mental yetiler ve tutumlar veya alışkanlıklardır. Bunlar eleştirel düşünmenin ana gövdesini oluşturan yorumlama, analiz, değerlendirme, çıkarsama, açıklama ve özümsemeyi kapsar. Yorumlama, çok çeşitli deneyimlerin, durumların, verilerin, olayların, yargıların, görüşmelerin, inanışların, kuralların, prosedürlerin veya ölçütlerin anlamı veya önemini anlamak ve ifade etmektir. Yorumlama, kategorize etme, önemli olanı ayırt etme ve anlamı netleştirme alt becerilerini kapsar. Bir problem bu şekilde ortaya konur ve taraf tutmaksızın tanımlanabilir. Analiz, ifadeler, sorular, kavramlar, tanımlar veya inanç, yargı, deneyim, neden, bilgi veya fikir ifade etmeye yönelik diğer sunum biçimleri arasındaki maksatlı ve gerçek çıkarımsal ilişkileri tanımlamaktır. Analiz, fikirleri incelemek, argümanları ortaya çıkartmak ve argümanları analiz etmek alt becerilerini kapsar. Değerlendirme, bir kişinin algısı, deneyimi, konumu, yargısı, inanışı veya düşüncesini tanımlayan ifadelerin veya diğer sunumların güvenilirliğini değerlendirmek; ifadeler, tanımlar, sorular veya diğer sunum biçimlerinin arasındaki gerçek veya maksatlı çıkarımsal ilişkilerin mantıksal bakımdan güçlü olup olmadığını değerlendirmektir. Çıkarım, mantıksal sonuçlara ulaşmak için gerekli ögeleri tanımlamak; varsayımlar ve hipotezler oluşturmak; ilişkili bilgileri göz önüne almak ve verilerden, ifadelerden, ilkelerden, delillerden, inanışlardan, düşüncelerden, kavramlardan, tanımlardan, sorulardan veya sunumun diğer
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri • Eleştirel düşünmenin basamaklarını sayabilecek • En sık düşülen düşünme hatalarından en az beş tanesini tanıyabilecek ve tanımlayabilecek • Bir argümanı analiz edebilecek ve değerlendirebilecek • Geçerli argümanlar oluşturabilecek • İnsanların bir nesnelliği farklı yorumlamalarının, belli bir konuda farklı bakış açılarına sahip olmalarının nedenlerini tartışabilecek
Dersin Amacı Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek
WorkPlacement İletişim Fakültesi
Hafta Konular  
1 Isınma (tombala) uygulaması. (15 dakika) Öğrenim amaç ve hedeflerinin tartışılması, öğrencilerle birlikte ders programının, kuralların ve değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması.(60 dakika) Öğrencilere Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI) uygulanması. (15 dakika)
2 Eleştirel Düşünmeye Giriş (40 dakika) Eleştirel Düşünmeye Giriş sunusu ve Anadolu Rock videosu
3 5 N 1 K Uygulaması (15 dakika) Okunan veya söylenen bir şeyi doğru olarak anlama becerilerini geliştirmenin ilk adımı olarak tanımlanabilecek 5 N 1 K uygulamasıyla, öğrencilerin eleştirel düşünme uygulamalarına giriş yapmaları amaçlanmıştır. Bir gazetecilik terimi olan 5 N 1 K; ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim sorularından oluşmaktadır.
4 Bu Cisim Ne İşlerde Kullanılabilir Uygulaması (15 dakika) Öğrenciler dört gruba ayrılarak, gündelik yaşamda sık karşılaşılmayan dört “tuhaf” cisim verilmiştir. Öğrencilerden bir kağıda, • cisimlerin fiziksel özelliklerini, • cisimlerin ne işlerde kullanılabileceklerini, • cisimlerin kullanılabileceklerini düşündükleri işlere ilişkin varsayımlarını kanıtlamak için bilgiyi nerede aramaları gerektiğini büyük kağıtlara yazmaları istenmiştir. Daha sonra gruplar çalışmalarını diğer gruplarla paylaşmışlar ve tartışmışlardır.
5 Isınma (2 doğru bir yalan) uygulaması (15 dakika) Maske Uygulaması (55 dakika) Bu uygulamada Paul ve Elder (2003) tarafından kaleme alınmış Çocuklar İçin Eleştirel Düşünme Mini Kılavuzu kullanılmıştır. Üç farklı düşünen tipi gönüllü üç öğrenci tarafından oynanmış ve öğrencilerin bir kontrol listesi yoluyla düşünme biçimlerini tanıyabilmeleri ve değerlendirmeleri istenmiştir.
6 Beklenti Uygulaması (50 dakika) Öğrencilerden tıp fakültesine gelmeden önce beklentilerinin neler olduğunu bir kağıda yazmaları istenmiştir. Daha sonra bir başka kağıda okulun açılmasından bu yana geçen bir aylık süreçte bu beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını yazmaları istenmiştir. Öğrenciler ikinci kağıda yazdıklarına göre beklentileri karşılananlar (veya beklentilerinin üzerinde) ve beklentileri karşılanmayanlar (veya beklentilerinin üzerinde) olarak iki gruba ayrılarak, ortak yönlerini bulmaları istenmiştir. Öğrencilerden tıp fakültesine gelmeden önce beklentileri daha düşük olanların kendilerini daha mutlu, daha yüksek olanların kendilerini daha mutsuz hissettikleri gözlenmiş, sonuç olarak aynı nesnelliğin (İstanbul Tıp Fakültesi) insanlar tarafından hangi nedenlerle farklı algılanabileceği ve değerlendirilebileceği tartışılmıştır.
7 Isınma Cep telefonu alırken nelere dikkat ettiniz?
8 Öğrenciler lise son sınıfta en başarılı oldukları derslere göre dört gruba ayrılmışlardır. Her gruptan, gruplarına verilen derse ilişkin lise son sınıfta okutulacak bir kitap yazacak olsalar, bu kitabın hangi başlıklardan oluşacağını ve bunun gerekçelerini yazmaları istenmiştir. Gruplar çalışmalarını sunarak tartışmışlardır.
9 Sigara Münazarası (95 dakika)
10 Ötenazi Münazarası (95 dakika)
11 Film izleme
12 Film izleme
13 Öğrencilerden sağlık alanında yayınlanmış makalelerde veya reklamlarda bilinçli veya bilinçsiz yapılmış on düşünme hatası veya safsatayı bulmaları istenmiştir.
14 Arkadaşınızı çizin uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 3
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 45 135
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 2 4
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 145    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Eleştirel Düşünme Notu
Diğer Kaynaklar Crawford A, Saul W, Mathews SR ve Makinster J. (2005). Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. The Reading and Writing for Critical Thinking Project: New York NY. Facione NC. ve Facione PA. (2008). “Critical Thinking and Clinical Judgment”. Critical Thinking and Clinical Reasoning in the Health Sciences: A Teaching Anthology. The California Academic Press: Millbrae CA. Sayfa. 1-13. Facione PA. (2010). Critical Thinking: What Is It and Why It Counts. The California Academic Press: Millbrae CA. Sayfa. 1-24. Paul R. ve Elder L. (2003a). Childrens’ Guide to Critical Thinking. (Çev. Merih Bektaş Fidan). Foundation for Critical Thinking. http://www.criticalthinking.org/page.cfm? CategoryID=93&endnav=1. Paul R. ve Elder L. (2003b). Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. (Çev. Merih Bektaş Fidan). Foundation for Critical Thinking. http://www.criticalthinking. org/page.cfm? CategoryID=93&endnav=1.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1. 5 N 1 K ödevi İTF-TEAD web sayfasında bulunan makalelerden kendi seçecekleri birini, 5 N 1 K sorularına yanıt arayarak okumak ve özetlemek.
Sınavlar Vize ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)