Ders Adı Sosyoloji
Ders Kodu ILT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yard. Doç. Dr. Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Batı düşünce tarihine ilişkin genel değerlendirmeler yapabilir. eleştirel bir toplumbilim perspektifi kazanabilir. sosyoloji ile iletişim alanı arasında bir ilişki kurabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği toplumbilimin yöntem ve araştırma tekniği toplumbilim alanındaki temel düşünürlerin düşünceleri sanayi devrimi ve sanayi toplumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri sosyoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlara ilişkin genel bir bilginin kazandırılması
Dersin Amacı sosyolojinin temel kavramlarını açıklamak. toplum üzerine düşünce üreten bilim insanlarının yaklaşımlarını tartışabilmek toplumsal konulara, sosyolojinin kavramları ile açıklama getirebilmek
WorkPlacement xxx
Hafta Konular  
1 tanışma, dersin tanıtımı
2 toplumbilimin tarihsel gelişimi
3 Antik Yunan düşünürlerinden Sanayi Toplumuna kadar toplum düşüncesi
4 Antik Yunan düşünürlerinden Sanayi Toplumuna kadar toplum düşüncesi
5 Antik Yunan düşünürlerinden Sanayi Toplumuna kadar toplum düşüncesi
6 Sanayi devrimi ve sanayi toplumu
7 sanayi toplumun genel özellikleri
8 Saint Simon ve Aguste Comte
9 Auguste Comte ve toplum Anlayışı
10 Karl Marx ve kapitalist toplum Anlayışı
11 karl Marks ve kapitalist toplum Anlayışı
12 Emile Durkheim ve Toplum
13 Max Weber ve sosyoloji
14 Max Weber ve sosyoloji
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Anthony Giddens, Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınları, 2006. Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara:Ayraç Yayınları. C. Wright Mills, Sosyolojik İmgelem, İstanbul: Birey Yayınları, 1997.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)