Ders Adı İktisada Giriş
Ders Kodu ILT-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ekonomik-sosyal ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, ekonomik konularda görüş bildirebilme, çeşitli ekonomik sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 2 İktisat biliminin temel alanlarında teorik bilgilere sahip olma ve analiz yapabilme 3 İktisat biliminin uygulamalı alanında temel bilgilere sahip olma, gerekli bilgisayar programlarını kullanabilme ve analiz yapabilme 4 Bir ekonomist olarak sayısal düşünme becerisine ve akademik yeteneğe sahip, iletişim ve işbirliğine açık, araştırma ve incelemeye meraklı, sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularında bilgiye sahip olabilme 5 İşletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bunları analiz edebilme, yorumlayabilme ve çalışma ortamında kullanabilme. 6 Kamu ekonomisinin nasıl işlediğine ilişkin temel bilgilere ve analiz yeteneğine sahip olma 7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken niteliklere sahip olabilme 8 Ekonominin hukuki altyapısını kavrayabilecek temel bilgilere sahip olma 9 İşletme yönetim ve organizasyon yöntem ve stratejileri hakkında temel bilgilere sahip olma 10 Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler konusunda gerekli ve yeterli bilince sahip olabilme 11 Uluslararası işgücü piyasalarında aranan niteliklere uyum kabiliyetine ve işgücü mobilitesine sahip olabilme 12 Bir iktisatçı olarak girişimcilik yeteneklerine sahip olabilme 13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme 14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği 1. Hafta İktisadın Kapsamı ve Metodu Anlatım, Tartışma 2. Hafta Kıtlık, Tercih ve Üretim Olanakları Eğrisi Anlatım, Tartışma 3. Hafta Piyasa Ekonomisinin Gelişimi Anlatım, Tartışma 4. Hafta Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Anlatım, Tartışma 5. Hafta Esneklikler Anlatım, Tartışma 6. Hafta Arz,Talep ve Esneklik Uygulamaları Anlatım, Tartışma 7. Hafta Piyasa, Fiyat Oluşumu ve Devlet Müdahalesi Anlatım, Tartışma 8. Hafta Vize Sınavı 9. Hafta Tüketici Davranışı Teorisi Anlatım, Tartışma 10. Hafta Üretim ve Maliyetler Anlatım, Tartışma 11. Hafta Tam Rekabet Piyasası Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi 12. Hafta Monopol Piyasası Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi 13. Hafta Diğer Eksik Rekabet Piyasaları Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi 14. Hafta Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı Anlatım, Tartışma 15. Hafta Final Sınavları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tüketici davranışlarını anlamak Firma davranışlarını anlamak Farklı piyasa yapılarını (tekel, oligopol ve rekabetçi piyasalar) analiz edebilmek Farklı politika konularında ekonomik ilkeleri nası uygulayacağını anlamak.
Dersin Amacı Sosyal bir teori olarak ekonomi biliminin öğrencilere tanıtılması Ekonomik analizlerde kullanılan temel analitik araçların öğrencilere tanıtılması Ekonomik analizlerden elde edilen temel sonuçların öğrencilere tanıtıması ve öğrencilerin bu sonuçlara ait örgütsel ve politik etkileri anlamalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel Çerçeve
2 İktisadın Temel Kavramları
3 İktisatta Sayısal
4 Yöntemler ve Grafik Okuma
5 Talep
6 Arz
7 Ara Sınav
8 Anlatım, Tartışma Piyasa, Fiyat Oluşumu ve Devlet Müdahalesi
9 Tüketici Teorisi
10 Üretici Teorisi ve Maliyetler
11 Mal Piyasaları
12 Makro İktisatın Temelleri
13 Makro İktisatın Temelleri
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 45 135
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 135    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)