Ders Adı Psikoloji
Ders Kodu ILT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Psikolojideki temel kavramları tanımlar. Psikolojinin gelişimi ve ilişkili olduğu bilim dalları hakkında teorik bilgileri öğrenir. İnsan davranışlarının özellikleri hakkında bilgi edinir. Grupların davranış üzerindeki etkileri hakkında teorik bilgi sahibi olur. Tutumları etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenir. Önyargıların özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Motivasyon ve liderlik konuları hakkında bilgi sahibi olur. Duyular, kişilik, algılama ve öğrenme konuları hakkında teorik bilgileri öğrenir. Beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili olan yöntemleri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Psikoloji dersinin temel amacı, davranışların kökeninde yatan temel nedenlerin tespiti, etkileşim halinde bulunduğu diğer değişkenlerle ilişkisi, davranışlardaki sebep-sonuç ilişkisi, var olan bilgi ve duyguların davranış olarak yansıması, kişilerarası etkileşimlerin davranışın yönünü tayin etmesi ve bunların sonucunda bireysel ve sosyal olarak davranışların dönüşümünü irdelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim Olarak Psikoloji ve Alt Dalları
2 Psikolojinin Yöntemleri
3 Evrim, Genetik ve Davranış
4 Davranışın Gelişimi
5 Öğrenmenin İlkeleri
6 Düşünme ve Problem Çözme
7 Dürtüler ve Güdüleme
8 Genel Uyarılmışlık Hali, Duygu ve Heyecanlar, Farkındalık
9 Duyular
10 Algı
11 Kişilik
12 Davranış Bozuklukları ve Tedavisi
13 Tutumlar ve Önyargı
14 Davranış Üzerinde Sosyal Etkiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)