Ders Adı Psikoloji
Ders Kodu ILT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Psikolojideki temel kavramları tanımlar. Psikolojinin gelişimi ve ilişkili olduğu bilim dalları hakkında teorik bilgileri öğrenir. İnsan davranışlarının özellikleri hakkında bilgi edinir. Grupların davranış üzerindeki etkileri hakkında teorik bilgi sahibi olur. Tutumları etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenir. Önyargıların özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Motivasyon ve liderlik konuları hakkında bilgi sahibi olur. Duyular, kişilik, algılama ve öğrenme konuları hakkında teorik bilgileri öğrenir. Beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili olan yöntemleri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Psikoloji dersinin temel amacı, davranışların kökeninde yatan temel nedenlerin tespiti, etkileşim halinde bulunduğu diğer değişkenlerle ilişkisi, davranışlardaki sebep-sonuç ilişkisi, var olan bilgi ve duyguların davranış olarak yansıması, kişilerarası etkileşimlerin davranışın yönünü tayin etmesi ve bunların sonucunda bireysel ve sosyal olarak davranışların dönüşümünü irdelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim Olarak Psikoloji ve Alt Dalları
2 Psikolojinin Yöntemleri
3 Evrim, Genetik ve Davranış
4 Davranışın Gelişimi
5 Öğrenmenin İlkeleri
6 Düşünme ve Problem Çözme
7 Dürtüler ve Güdüleme
8 Genel Uyarılmışlık Hali, Duygu ve Heyecanlar, Farkındalık
9 Duyular
10 Algı
11 Kişilik
12 Davranış Bozuklukları ve Tedavisi
13 Tutumlar ve Önyargı
14 Davranış Üzerinde Sosyal Etkiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 35 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)