Ders Adı Hukukun Temel Kavramları
Ders Kodu ILT-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini tanıma, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, 5-Hukuk dallarını ayırt edebilme, 6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları öğretmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini öğretmek, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, 5-Hukuk dallarını ayırt edebilme, 6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama
Dersin Amacı Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal düzen kuralları ve hukuk ilişkisi (benzerlikler-farklar)
2 Hukukta müeyyide (yaptırım) kavramı ve müeyyide çeşitleri, uygulamaları
3 Hukukun amaçları ve bu doğrultuda hukuk kurallarının oluşumu, hukuki olay-fiil ve işlem ilişkisi
4 Hukuk kurallarının nitelikleri ve türleri, Kanunlaştırma kavramı ve kanunlaştırma hareketleri
5 Adalet kavramı ve yargı örgütü
6 Hukuk sistemleri
7 Hukukun kaynaklarının incelenmesi
8 Hukukun yazılı ve yazılı olmayan kaynakları
9 Hukuk kurallarının uygulanması ve yorumlanması
10 Hukukun sistematize edilmesi (dallara ayrılması) ve ölçütleri
11 Kamu hukuku ve dalları
12 Özel hukuk ve dalları
13 Karma hukuk ve dalları
14 Hukukun evrensel değerler kapsamında ve küreselleşme ekseninde genel değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 5
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 5
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 4
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 5
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 5
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 5
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 3
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 4
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 2
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 3
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 5
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 83    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 4) Erol CANSEL vd., Hukuka Giriş, Ankara.. 5) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
Diğer Kaynaklar 1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 4) Erol CANSEL vd., Hukuka Giriş, Ankara.. 5) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 6) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 7) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 8) Danıştay Dergileri 9) Yargıtay Dergileri 10) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 11) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 12) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 13) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim 14) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 15) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 16) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 17) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)