Ders Adı Radyo Televizyona Giriş
Ders Kodu RTS-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dünyada ve Türkiye’de Radyo TV yayıncılığı ve tarihini tanımlar 2. Yayın Türleri ve kapsama alanlarını değerlendirir. 3. Kamusal ve Tecimsel yayıncılık kavramlarını karşılaştırır. 4. Radyo-televizyon endüstrisinin ekonomi politiğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders, eleştirel bir bağlam içinde radyo-televizyon yayıncılığının temel kavramlarını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders öğrencileri radyo-televizyon endüstrisi, endüstrinin tarihsel gelişimi ve radyo-televizyon yayıncılığının temel kavramları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Farklı Yaklaşımlar: Radyo ve Televizyon nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Radyo ve televizyon yayıncılığının tarihsel süreci, yayıncılık teknolojilerinin gelişmesi yeni teknolojiler. Türkiye’de TV ve Radyo Yayıncılığı, TRT ve ticari yayıncılık.
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Kamu yayıncılığı politikaları, devlet yayın organları işleyişleri ve görevleri. Tecimsel yayıncılık
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Radyo televizyon yayınlarının düzenlenmesi, düzenleyici kuruluşların görevleri işleyişleri.
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Radyo yayıncılığının temel öğeleri, karakteristik özellikleri,radyo program türleri, radyo programı yapım aşamaları, radyo yayıncılığı teknolojileri (radyo vericileri, bant formatları,radyo link sistemleri, karasal yayın, uydu yayınları, stüdyo donanımları)
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Vize sınavları
8 Televizyon yayıncılığında program yapım süreci. Ön yapım, yapım, sonlandırma. Televizyon yapımcılığında teknik ihtiyaçlar. Televizyon yayıncılığında işbölümü.
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Tarihsel süreçte bant formatları: doğrusal bant formatları, sayısal bant formatlar. Televizyon yayıncılığı teknik detaylar. Yapım şirketleri, teknik olanaklar.
  Ön Hazırlık: Okuma
10 WEB Tabanlı yayıncılık,kişiye özel yayıncılık, izleyici profili ve izlenme oranları ölçümleri, uydu yayın platformları çalışma prensipleri, yerel ve bölgesel yayıncılık, reklam gelirleri,sponsorluk uygulamaları, izle öde sistemi.
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Televizyon içeriklerinin tarihçesi
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Televizyonda kurmaca ve gerçeklik
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Televizyonda drama ve gerçeklik
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Televizyon izleyicisi
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)