Ders Adı Sinemaya Giriş
Ders Kodu RTS-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Radyo Televizyon Sinema alanının ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilme ve diğer disiplinlerle bağlantılarını kurabilme, radyo televizyon sinema metinleri inşa edebilme, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilme Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olabilme İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri kavrayabilme İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeri takip edebilme Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme Sosyal bilimler, iletişim ve radyo televizyon sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenme ve bu yolla kendini geliştirebilme Sanatsal, sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varabilme Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilme ve medya metinleri aracılığıyla kamuya bilgi aktarabilme Küresel, ulusal ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerini, ve yayın politikalarını değerlendirebilme Demokratik, insan hakları temelli, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varabilme, ayırt edebilme ve bunlara karşı tutum sergileyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin, sinema tarihini öğrenerek, bilinçli bir izleme alışkanlığı edinmeleri ve bu bilgiler ışığında sinemaya daha bilimsel ve eleştirel bakmaları sağlanmak istenmektedir.
Dersin Amacı Sinemanın ortaya çıkışından itibaren tarihsel gelişiminin incelendiği, teknolojik, toplumsal, siyasal gelişmelere bağlı olarak geçirdiği evrelerin anlatıldığı, ortaya çıkan çeşitli sinema akımlarının incelenmesiyle sinema dilinde ve anlatımında meydana gelen değişimlerin ortaya konduğu bir derstir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenme yönteminin anlatılması ve sinemayı hazırlayan çalışmalar
2 İlk sinema aygıtları, Lumieres Kardeşler ve Méliès'in çalışmaları
3 Fransız Sineması: Pathé ve Gaumont
4 Fransız sineması: Çeşitli sinema akımları (Film d'art, Şairane Gerçekçilik, Yeni Dalga vs...)
5 Amerikan sineması: David Llewelyn Wark Griffith ve filmleri, Hollywood ve sonrası
6 Rus sineması: Devrim öncesi ve sonrası yapılan çalışmalar
7 Rus sineması: Cumhuriyetlerin sineması
8 Alman sineması: Dışavurumcu Alman Sineması, Propaganda filmleri ve Lenie Riefenstahl, Genç Alman Sineması
9 İtalyan sineması: Başlangıç çalışmaları, Cinecitta stüdyosu ve Yeni Gerçekçi İtalyan Sineması
10 Latin Amerikan Sineması: Brezilya ve Cinema Novo
11 Latin Amerikan Sineması: Şili, Küba, ICAIC ve Üçüncü Sinema
12 İran Sineması: Başlangıç ve Farsi Film, Farabi Film Kurumu ve günümüz İran sineması
13 Japon Sineması: Akira Kurosava, diğer önemli yönetmenler ve Anime
14 Sinema Tarinine Genel Bakış ve Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 35 175
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)