Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
Ders Kodu RTS-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavram ve tanımları öğrenir 2- Öğrenciler nicel ve nitel araştırma paradigmalarını kavrar 3- Öğrenciler nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapar 4- Öğrenciler anket sorusu hazırlar 5- Öğrenciler SPSS programını kullanarak verileri analiz eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders kapsamında, bilimsel araştırma metodolojisine giriş ile iletişim çalışmalarında kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri öğrencilere tanıtılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilerin bilimsel araştırmalarının sistematik şekilde ilerlemesini hedeflemektedir.
Dersin Amacı Ders, bilimsel araştırma yöntemleri temel kavram ve uygulamaları çerçevesinde öğrencilere genel bir yöntembilim anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Bilimsel araştırma
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (Bilim, bilimsel yöntem, bilgi, bilginin kaynağı, bilimin türleri)
2 Araştırma yöntemlerinin felsefi kökenleri: pozitivist ve eleştirel gelenek.
3 Nicel araştırma yöntemlerinin temel kavramları
4 Örneklem seçme yöntemleri
5 Araştırma sorusu ve varsayım
6 Tutum ölçekleri
7 Anket soruları hazırlama ve uygulama
8 Anket soruları hazırlama ve uygulama
9 Anket verilerinin SPSS programına girişi
10 SPSS programında analizler ve raporlama
11 Nicel araştırma yöntemlerini tanıtma
12 Nitel araştırma yöntemlerini tanıtma
13 İçerik analizi
14 Derinlemesine görüşme yöntemi ve odak grubu yöntemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)