Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
Ders Kodu RTS-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Nitel araştırma tekniklerini tanımlar. 2- Göstergebilim, söylem analizi, etnografik çalışma, derinlemesine mülakat, odak grup gibi nitel araştırma tekniklerini tanımlar. 3- Nicel ve nitel araştırma tekniklerini birbirleriyle karşılaştırır. 4- Farklı yöntemler esas alınarak hazırlanan araştırmaları değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, sosyal bilimlerde araştırma yapmak, yapılmış araştırmaların anlamını çözümlemek ve yorumlamak şeklinde belirlenmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin iletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olmasını hedeflemektedir.
Dersin Amacı Sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın anlamını çözümlemeye ve yorumlamaya uygun nitel tekniklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanabilme
2 Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Yaklaşımlar (Yorumsamacı Yaklaşım)
3 Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Yaklaşımlar (Realist Yaklaşım)
4 Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Yaklaşımlar (Feminist ve Postmodern Yaklaşım)
5 Sosyal Bilimlerde Nitel Çözümleme ve Nicel Çözümlemeden Farkları
6 Sosyal Bilimlerde Nitel Çözümleme ve Nicel Çözümlemeden Farkları
7 Sosyal Bilimlerde Nitel Çözümleme ve Nicel Çözümlemeden Farkları
8 Görüşme Teknikleri
9 Etnografi
10 Dil, Söz ve Toplum
11 Göstergebilim
12 Söylem ve söylem çözümlemeleri
13 Söylem ve söylem çözümlemeleri
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)