Ders Adı İletişim Sosyolojisi
Ders Kodu RTS-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İletişim süreçleri içerisindeki birey, grup ve toplulukların yapısının, süreçlere etkisini bilebilme. 2- Kitlelere yönelik yayın yapan araçların varolması için gerekli toplumsal koşulları kavrayabilme. 3- Medya sistemlerinin, farklı toplumlardaki farklı etkilerini çözümleyebilme. 4- Medyanın toplumsal yapı ile etkileşiminden kaynaklanan etkilerin farklılıklarını ayırt edebilme. 5- Medyanın demokratik işlevi ve siyasal etkilerini tanıyabilme. 6- Medyanın eğlendirme işlevi ve boş zaman üzerindeki etkilerini kavrayabilme. 7- Medyanın ekonomik etkilerini ve kapitalist toplumsal formasyon üzerindeki etkilerini tanıyabilme. 8- Medya içeriklerinin endüstriyel kalıplar tarafından nasıl belirli toplumsal işlevlere göre yapılandırıldığı çözümleyebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu ders, kitle iletişim sistemlerinin içinde varolduğu toplumsal yapılarla ilişkisinin sosyolojik, kültürel ve iletişimsel bağlamlar içine yerleştirilmesine yöneliktir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilere toplumsal yapıları analiz edebilme ve buna uygun olarak medya politikası geliştirme yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, medyaya dair sosyolojik kuramları incelemek, medyaya ilişkin sosyolojik bir bakış kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kitle ve toplum kavramlarının tanıtımı
2 Kitlenin oluşumu ve endüstri devrimi
3 Kitle ve toplum kavramları ile kitle iletişim araçları ilişkisi
4 Kitlenin oluşumu, göç ve kitleselleşme
5 Kitle kavramının modernizm ve şehirleşme bağlamlarına oturtulması
6 Kültür endüstrisi ve medyanın ticarileşmesi
7 Kültür endüstrisi ve medyanın ticarileşmesi
8 Boş zaman kavramı ve medya izleme pratikleri
9 Boş zaman kavramı ve tüketim toplumu
10 Medya ve siyasal sistemler
11 Medya ve siyasal sistemler; izleyici ve seçmen davranışları; apolitizasyon
12 Farklı medya sistemleri ve toplumsal formasyonlar
13 Farklı toplumsal sistemler ve toplumsal formasyonlar
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)