Ders Adı Siyasal Düşünceler Tarihi
Ders Kodu RTS-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders, öğrencinin siyaset bilimine dair bugünkü düşüncelerin kökenlerini ve tarihsel bağlamını anlamasını sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dersin içeriğini, Eski Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak modern döneme kadar Batı'da siyasal düşünceye yön veren siyasal düşünürler ile tarihsel arka planlarını oluşturan siyasal ve toplumsal değişimler oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, günümüz dünyasının daha iyi yorumlanabilmesi için siyasal düşüncelerin tarihsel gelişimi hakkında altyapı hazırlamayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Eski Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak modern döneme kadar Batı'da siyasal düşüncenin gelişimini incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal düşünceler tarihi nedir ve hangi konuları içerir?
2 Klasik Dönem Yunan Siyasal Düşüncesi 1: Eski Yunan'da Siyasal Düşüncenin Genel Özellikleri, Sofistler ve Socrates
3 Platon
4 Aristoteles
5 Roma Siyasal Düşüncesi
6 Roma Siyasal Düşüncesi
7 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hıristiyan Siyasal Düşüncesi I: St. Augustine
8 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hıristiyan Siyasal Düşüncesi II: St. Aquinas
9 Modern Siyasal Düşünce: Reform Hareketleri (Luther, Calvin)
10 Modern Siyasal Düşünce: Rönesans Dönemi, Machiavelli
11 Modern Siyasal Düşünce: Egemenlik ve Devlet: Bodin ve Hobbes
12 Modern Siyasal Düşünce: Locke
13 Modern Siyasal Düşünce: Rousseau
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)