Ders Adı Siyasal Düşünceler Tarihi
Ders Kodu RTS-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders, öğrencinin siyaset bilimine dair bugünkü düşüncelerin kökenlerini ve tarihsel bağlamını anlamasını sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dersin içeriğini, Eski Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak modern döneme kadar Batı'da siyasal düşünceye yön veren siyasal düşünürler ile tarihsel arka planlarını oluşturan siyasal ve toplumsal değişimler oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, günümüz dünyasının daha iyi yorumlanabilmesi için siyasal düşüncelerin tarihsel gelişimi hakkında altyapı hazırlamayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Eski Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak modern döneme kadar Batı'da siyasal düşüncenin gelişimini incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal düşünceler tarihi nedir ve hangi konuları içerir?
2 Klasik Dönem Yunan Siyasal Düşüncesi 1: Eski Yunan'da Siyasal Düşüncenin Genel Özellikleri, Sofistler ve Socrates
3 Platon
4 Aristoteles
5 Roma Siyasal Düşüncesi
6 Roma Siyasal Düşüncesi
7 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hıristiyan Siyasal Düşüncesi I: St. Augustine
8 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hıristiyan Siyasal Düşüncesi II: St. Aquinas
9 Modern Siyasal Düşünce: Reform Hareketleri (Luther, Calvin)
10 Modern Siyasal Düşünce: Rönesans Dönemi, Machiavelli
11 Modern Siyasal Düşünce: Egemenlik ve Devlet: Bodin ve Hobbes
12 Modern Siyasal Düşünce: Locke
13 Modern Siyasal Düşünce: Rousseau
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)