Ders Adı Reklam Fotoğrafçılığı
Ders Kodu RTS-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahiptir. 2- Bir reklam fotoğrafının sahip olması gereken nitelikleri bilir. 3- Fotoğraf stüdyosu ekipman ve aparatlarını kullanabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu ders reklam fotoğrafçılığı alanında çekim uygulamaları ve teorik anlatım içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Reklam fotoğrafçılığında ihtiyaç duyacağı temel konularda (masaüstü ürün çekimi, portre çekimi) bilgi edinip çekim tecrübesi kazanmasıdır.
Dersin Amacı Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olmak.
WorkPlacement Reklam
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel fotoğraf bilgiler
3 Reklam fotoğrafında kurgu
4 Stüdyo ve dış mekan çekimlerinden örneklerin incelenmesi
5 Stüdyoda reklam fotoğrafı
6 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması
7 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamaları
8 Reklam fotoğrafında konu seçimi
9 Reklam fotoğrafında konu seçimi
10 Fotoğraf çekimi
11 Fotoğraf çekimi
12 Çekimlerin değerlendirilmesi
13 Çekimlerin değerlendirilmesi
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)