Ders Adı Yaratıcı Drama
Ders Kodu RTS-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme. 2. Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme. 3. Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme. 4. Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme. 5. Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme. 6. İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme. 7. Grupla çalışmaya istekli oluş. 8. Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Drama etkinlikleri, doğaçlama ve bunların iletişim sürecinde kullanılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirerek dil ve iletişim becerilerini ileri düzeye taşımayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin planlaması, amaçları, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçeme ve değerlendirme hakkında bilgiler verilmesi
2 Yaratıcı dramanın tanımı, özellikleri
3 Doğaçlama
4 Oyunlar
5 Oluşum
6 Eğitimde yaratıcı drama
7 İletişimde yaratıcı drama
8 Oyun ve yaratıcı drama ilişkisi
9 Türkiye’de yaratıcı drama çalışmalarının dünü ve bugünü
10 İmgesel anlatım gücü
11 Örnek çalışmalardan seçmeler
12 Örnek çalışmalardan seçmeler
13 Örnek çalışmalardan seçmeler
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)