Ders Adı Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Ders Kodu RTS-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Haber kavramını açıklar. 2. Habere konu olabilecek olayları seçer. 3. Habercilik ve haber yazım kurallarını tanımlar. 4. Haber kaynaklarına ulaşabilir ve haber için gerekli bilgileri toplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Haber kavramı, haber yazımının temel ilkeleri, haber dili ve haber yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar, haber çeşitleri; rutin haber, özel haber, söyleşi ve röportaja ilişkin bilgiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin doğru haber kaynaklarına ulaşarak, gözlem, araştırma ve röportaj yoluyla elde ettiği bilgileri sıralı ve düzgün bir kurguyla yazabilmesi; temelde nitelikli metinler oluşturabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere habercilik etiği ve kuralları doğrultusunda haber yazma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği, işlenişi ve uygulamaları hakkında bilgilendirme
2 Haber kavramı, farklı haber tanımları, haber olay ilişkisi ve haberin nitelikleri
3 Haber değeri ve haberin öğeleri
4 Haber yazım teknikleri, 5N-1K kuralı
5 Haber toplama teknikleri ve haber kaynakları
6 Haber çeşitleri
7 Rutin haber
8 Özel haber
9 Haber konularının seçilmesi ve yorumlanması
10 Özel haber uygulaması
11 Mülakat, söyleşi ve röportaj tanımı, aralarındaki farklar, röportajın özellikleri ve yazım kuralları
12 Röportaj örneklerinin incelenmesi
13 Röportaj uygulaması
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)