Ders Adı Reklamcılık
Ders Kodu RTS-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İleri düzeyde reklamcılık uygulamaları yapar. 2- Kampanya tasarlar ve uygular. 3- Bütçe planlamasında yaratıcı uygulamalar gerçekleştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu ders, ilk aşamasından son aşamasına kadar öğrencinin tüm reklam kurgulama, planlama ve uygulama süreçlerine hakim olmasını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste, öğrencilerin hem grup hem bireysel çalışma yaparak donanımlarını artırmaları ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.
Dersin Amacı Bu ders, temel reklamcılık bilgileriyle donanmış öğrencilerin farklı ürün ve markalar için farklı uygulamalar yaparak mesleki deneyim elde etmelerini amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Reklam ve reklamın temel unsurları
2 Brief ve kampanya briefi
3 Ajans kimliği, ajans kültürü, ajans tanıtım metinleri
4 Ajans tanıtım materyali (Görsel çözümler)
5 Ajans sunum materyali (PowerPoint sunumu)
6 Konkur araştırma sonuçlarının (ürün, tüketici, Pazar) yorumlanması
7 Konumlandırma
8 Stratejik çalışmalar (hedef kitle, mecra, bütçe)
9 Yaratıcı çalışmalar
10 Yapım süreci
11 Kampanya ürünleri ön sınaması
12 Sunum hazırlığı
13 Etkili sunum teknikleri
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)