Ders Adı Film Kuramları
Ders Kodu RTS-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Gerçekçi, biçimsel ve çağdaş film teorilerini Alman, Sovyetler Birliği ve Fransız teorisyenleri çerçevesinde tanıyabilir. 2- Modern sinema, postmodern sinema ve yapısal ve post yapısal gelişmeleri sinemada arayabilir ve tartışabilir. 3- Filmleri ideolojik, feminist ve psikoanalitik yaklaşımlara göre değerlendirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, sinema sanatına ilişkin temel teorilerin öğrencilere verilmesi ve öğrencilerin filmleri yorumlayabileceği bir noktaya getirilmesi olarak belirlenmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin film okumaları anlamında (yorumlayıcı ve eleştirel) ileri bir düzeye taşınmasıdır.
Dersin Amacı Film Teorileri dersi, formalist geleneğe, gerçekçi film kuramları teorilerine ve çağdaş film kuramlarına giriş dersidir. Dersin içeriğinde, sinema ve psikanaliz, feminizm, yapısalcılık ve post yapısalcılık, göstergebilim, otoritelik ve postmodernizm konularında okumalar ve tartışmalar bulunmaktadır. Ders içeriği ile ilgili olarak seçilen örnek filmlerle film çalışmalarındaki gelişme, tarihsel bir perspektifle ve farklı film kuramlarından analiz edilir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, Ders Programının Tartışılması. Giriş: Sinema Nedir?
2 Biçimsel Gelenek Munsterberg, Arnheim
3 Eisenstein
4 Balazs
5 Gerçekçi Sinema Teorileri Kracauer, Bazin
6 Çağdaş Fransız Sineması Teorileri Mitry, Metz, Ayfre ve Agel
7 Sinema İdeolojisi ve Eleştirileri 1968, toplumsal hareketler ve yeni teorik duruşlar; Cahiers Du Sinema ve Ekran Bazin ve Astruc'un Etkisi, Siyasi Düşünceler Teorisi
8 Saussure ve Yapısalcılık: Yapıcı Gösterim Yaklaşımı Anlatı Yapısı, İkili Karşıtlıklar, Sosyal Mitler
9 Sinema ve Psikanaliz Nesne ve Konu, Bilinçli ve Bilinçli, Görüntüleme ve Ses: Audial Anlatma, Hukuk ve Desire
10 Post-Yapısalcılık
11 Feminist Eleştiri: Cinsiyet ve Sinema "Erkeklik" ve "Kadınlık"; Kadın ve Erkek Temsilleri, "Eril Bakışı"
12 Film Analizine Bir Örnek I Siyasi Kamera
13 Film Analizine Bir Örnek II Farklı Kuramsal Yaklaşımlar ve Örnek Filmler ve Tartışma
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)