Ders Adı Televizyon Eleştirisi
Ders Kodu RTS-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Eleştirel kuram çerçevesinde televizyon eleştirisi yapabilir. 2. Televizyon format ve program türleri hakkında tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Televizyon Eleştirisi dersi televizyon programları, dizileri ve reklamlarının örneklenerek etik açıdan analizini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amacı öğrencilere televizyon eleştiri pratiklerini kazandırmaktır.
Dersin Amacı Bu ders çeşitli eleştirel bakışlardan televizyon analizini içerir. Televizyon eleştirileri okumak kadar televizyon eleştirileri yazabilmeyi amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eleştiri nedir? Sözcüğün kökeni ve dönüşümü. Eleştirinin doğası.
2 18. Yüzyıl ve “kültürel eleştiri”; romanın doğuşu, romanda türler, modern eleştirinin doğuşu. 19. yüzyıl ve “siyasal eleştiri”nin hakimiyeti.
3 20. yüzyılın ikinci yarısı, televizyonun yaygınlaşması, medya incelemelerinde kitle toplumu teorilerinin etkileri, erken dönem televizyon incelemeleri.
4 Görsel iletişim ve toplumsal anlamlandırma: Dil, temsil ve anlam üretimi. Bir temsil sistemi olarak televizyon.
5 Tür eleştirisi; televizyonda türler, kurmaca ve kurmaca-olmayan ayrımı, televizyonda format, televizyonun endüstri olarak özellikleri, televizyon programının “meta” olarak ayırt edici karakteri.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)