Ders Adı İletişim Kuramları II
Ders Kodu RTS-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Radyo Televizyon ve Sinema alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis eder. 2- İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir. 3- Eleştirel bakış açısı kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Derste iletişim bilimlerinde temel olan araştırmalar ve kuramlar anlatılacaktır. Kitle iletişim kuramları tarihsel süreç ve bağlam dikkate alınarak ele alınacak, birey ve toplum üzerindeki etkileri tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin Radyo, televizyon ve sinema ile ilgili gerekli kuramsal temeli edinmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Dersin amacı; Radyo Televizyon ve Sinema alanıyla ilgili kuram, yöntem ve kavramları açıklamaktır. Bunun yanı sıra öğrencilere kitle iletişim araçları, toplum ve izleyici arasındaki ilişkileri anlama ve yorumlamada temel bilgi sağlamak da dersin amaçları arasında yer almaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve kitle iletişim kuram ve araştırmaları
2 Eleştirel yaklaşımlar: Frankfurt Okulu- 1
3 Eleştirel Yaklaşımlar: Frankfurt Okulu-2
4 Eleştirel Yaklaşımlar: Ekonomi politik- 1
5 Eleştirel Yaklaşımlar: Ekonomi politik-2
6 Eleştirel Yaklaşımlar: Kültür Endüstrisi
7 Kültürel Çalışmalar - 1
8 Kültürel Çalışmalar- 2
9 Feminist medya çalışmaları -1
10 Feminist medya çalışmaları - 2
11 Yeni toplumsal hareketler
12 Enformasyon toplumu kuramları
13 Enformasyon toplumu kuramları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 35 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan, Öteki Kuram, Erk Yayınları, Ankara, 2012. 2.Şermin Tekinalp ve Ruhdan Uzun, İletişim Araştırma ve Kuramları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009. 3.Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012. 4-Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları, Ankara, 2005.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)