Ders Adı İletişim Kuramları I
Ders Kodu RTS-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler, iletişim kuramları konusundaki temel yaklaşımları öğrenirler; 2. İletişimsel durumları tarihsel ve toplumsal bağlamına yerleştirirler; 3. Öğrendikleri kuramlar aracılığıyla bir iletişimsel durumu analiz ederler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İletişime kuramları dersinin farklı epistemolojik ve kuramsal yaklaşımlara dayanan ana akım ve eleştirel kuramlar kendi bütünleri ve tarihsel gelişim süreçleri içerisinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda ana akım yaklaşım içerisinde yer alan farklı kuram ve modeller ile eleştirel çalışmalar kapsamında düşünülen farklı ekoller ve yaklaşımlar incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi öğrencilere iletişim kuram ve teorilerini öğreterek analiz yapabilme yetisi kazandırabilmek.
Dersin Amacı Farklı tarihsel ve toplumsal bağlamlardaki iletişimsel durumları açıklayabilecek şekilde iletişimle ilgili farklı kuramları öğrenmek ve bunları aktif olarak kullanarak analizler yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim ve Toplum
2 İletişim Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi.
3 Kitle iletişim Kuram ve Araştırmalarında Farklı Yönelimler.
4 Ana Akım Yaklaşımlarca Geliştirilen Temel Kuramlar.
5 Deneye Dayalı Olarak Geliştirilen Kuramlar.
6 Teknolojik Determinist Yaklaşımlar.
7 Diğer Kuram ve Yaklaşımlar.
8 Eleştirel Yaklaşımlar.
9 Frankfurt Okulu.
10 Gramsci, Althusser,
11 Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim.
12 Kültürel İncelemeler Geleneği.
13 İletişimin Ekonomi Politiği Yaklaşımı.
14 Küreselleşme ve İletişim. Genel Değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)