Ders Adı Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Ders Kodu RTS-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Tarihsel çerçevede Türkiye’nin toplumsal yapısını çözümler. 2- Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısını belirleyen faktörleri bilir. 3- Türkiye´nin nüfus yapısı özelliklerini öğrenir. 4- Türkiye’deki toplumsal tabakalaşma yapısını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Türkiye toplumsal yapısı, Osmanlı döneminde toplumsal yapı, Cumhuriyet döneminde toplumsal yapı, Türkiye’nin toplumsal yapısının değişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal yapının temel unsurlarını ve bu unsurların özelliklerini, tarihsel gelişim süreci içerisinde ve dönemsel açıdan siyasal ve kültürel gelişmeler odağnda incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Toplumsal yapı tanımı, unsurları, nitelikleri
3 Türkiye'de toplumsal değişimin dinamikleri
4 Osmanlı döneminde ekonomik ve toplumsal yapının özellikleri
5 Cumhuriyetin erken dönemlerinde ekonomik ve toplumsal yapının özellikleri
6 Türkiye'nin yapısal değişiminde dış unsurların etkisi
7 Türkiye’nin yapısal değişiminde iç unsurların etkisi
8 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – II. Dünya Savaşı
9 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – Çok partili siyasal sistem
10 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1960-1970 dönemi
11 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1970-1980 dönemi
12 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1980-1990 dönemi
13 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 2000 sonrası
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Mehmet Zencirkıran (Ed.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2012. 2- Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 3- Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınları, İstanbul, 1996 4- Erdinç Yazıcı (Ed.), Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2017
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)