Ders Adı Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Ders Kodu RTS-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Tarihsel çerçevede Türkiye’nin toplumsal yapısını çözümler. 2- Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısını belirleyen faktörleri bilir. 3- Türkiye´nin nüfus yapısı özelliklerini öğrenir. 4- Türkiye’deki toplumsal tabakalaşma yapısını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Türkiye toplumsal yapısı, Osmanlı döneminde toplumsal yapı, Cumhuriyet döneminde toplumsal yapı, Türkiye’nin toplumsal yapısının değişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal yapının temel unsurlarını ve bu unsurların özelliklerini, tarihsel gelişim süreci içerisinde ve dönemsel açıdan siyasal ve kültürel gelişmeler odağnda incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Toplumsal yapı tanımı, unsurları, nitelikleri
3 Türkiye'de toplumsal değişimin dinamikleri
4 Osmanlı döneminde ekonomik ve toplumsal yapının özellikleri
5 Cumhuriyetin erken dönemlerinde ekonomik ve toplumsal yapının özellikleri
6 Türkiye'nin yapısal değişiminde dış unsurların etkisi
7 Türkiye’nin yapısal değişiminde iç unsurların etkisi
8 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – II. Dünya Savaşı
9 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – Çok partili siyasal sistem
10 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1960-1970 dönemi
11 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1970-1980 dönemi
12 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1980-1990 dönemi
13 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 2000 sonrası
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Mehmet Zencirkıran (Ed.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2012. 2- Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 3- Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınları, İstanbul, 1996 4- Erdinç Yazıcı (Ed.), Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2017
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)