Ders Adı Yeni Medya
Ders Kodu RTS-315
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yeni medya araçlarının neler olduğunu tanımlar 2. Yeni medya ile medya arasında ilişki kurar 3. Yeni medyanın toplumsal yapıda meydana getirdiği değişimler hakkında yorum yapabilir. 4. İnternet ve olanakları hakkında değerlendirme yapabilir. 5- Teknoloji kavramı ve kamusal alandaki yerini eleştirel bir bakışla tartışabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Yeni medya-medya ilişkisi, iletişime teknolojik yaklaşımlar, İletişim teknolojilerindeki gelişimin iletişim sürecine etkileri, kitle iletişim araçları, bilgisayar teknolojilerindeki gelişimin ekonomi, iletişim politikaları ve toplum üzerindeki etkileri, İnternet ve yeni medya.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi yeni medya teknolojileri ve teknolojik gelişmeleri öğrencilere öğretmektir.
Dersin Amacı Yeni medya kavramının eleştirel perspektifle irdelenmesi, Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya konması ve toplumsal boyutta ele alınması, Yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeniliklerin kavranması, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen farklılıkların ortaya konması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yeni Medya dersinin tanıtımı.
2 İletişim teknolojilerine tarihsel bakış.
3 Bilgi toplumu ve bilgi uçurumu
4 Yeni Medyanın toplumsal boyutları.
5 Yeni Medyanın ekonomik boyutları.
6 İletişimde teknoloji transferi.
7 Yeni Medyanın getirdiği olanaklar.
8 Teknolojinin sundukları.
9 Teknolojinin sundukları.
10 Teknolojinin sundukları.
11 Teknolojinin sundukları.
12 Teknolojinin sundukları.
13 Bilgisayar ağları ve internet
14 Yeni Medyanın Türkiye'deki gelişimi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)