Ders Adı Kişilerarası İletişim
Ders Kodu RTS-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İnsanlar arasında temel iletişimin sağlanması konusunda yetkinlik kazanır. 2- Bireysel ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumda sorumluluk üstlenilmesi açısından yetkinlik kazanılır 3- Yaşamsal sorunların tartışılmasında nasıl bir tavır takınacağını ve bilgi sergileyeceğini öğrenecek. 4- Kendini düzgün ve doğru bir şekilde ifade edecek, karşısındakini de iyi dinleyerek anlayacak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kişiler arası iletişim ve iletişim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 İletişimin temel öğeleri
3 Türk toplumunun çağdaşlaşma süreci içinde kişilerarası iletişim.
4 İnsanoğlunun var oluşundan bu yana kişilerarası iletişim ve araçları.
5 İşleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri
6 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri.
7 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri.
8 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler
9 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler
10 Kişilerarası iletişimde diksiyon ve fonetiğin önemi.
11 Kişilerarası iletişimde yazınsal metinler ve üslup.
12 İletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar
13 Kişilerarası iletişimde öğrencinin genel durumuna bakış.
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Peter Hartley, Kişilerarası İletişim, (Çev.) Burcu Şimşek, İmge Kitabevi, 2014. 2- Ayşen Temel Eğinli, Demet Gürüz, Kişilerarası İletişim Bilgiler-Etkiler-Engeller, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 3- Zeynep Cihangir Çankaya, Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)