Ders Adı Kısa Film
Ders Kodu RTS-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kısa film ile ilgili temel yöntem ve tekniklerin bilgisine sahip olur. 2- Kısa film alanındaki teorik bilgisini pratiğe dönüştürme becerisine sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kısa film, kısa filmin tarihi, kısa film yapımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Hem teorik hem de pratik anlamda kısa film yapımının öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, derse ilişkin bilgi verme
2 Kısa film nedir? Tarihi ve türleri
3 Bir ifade aracı olarak fısa film
4 Kısa film nasıl çekilir? : Yapım öncesi- Senaryo yazımı
5 Kısa film nasıl çekilir? : Yapım öncesi – Ekip ve ekipmanlar
6 Kısa film nasıl çekilr? Yapım öncesi – mekân, bütçe, oyuncu
7 Kısa film nasıl çekilir? : Yapım aşaması
8 Kısa film nasıl çekilir? Yapım sonrası
9 Kısa film nasıl yapılır?: Yapım sonrası- kurgu ekipmanları
10 Kısa film nasıl yapılır?: Yapım sonrası - Kaba kurgu
11 Kısa film nasıl yapılır?: Yapım sonrası – İnce kurgu
12 Kısa film festivalleri
13 Kısa film hazırlama uygulaması
14 Kısa film uygulamalarının izlenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Pat Cooper ve Ken Dancyger, Kısa Film Yazmak İstanbul: Es yayınları, 2006. 2- Peter W. Rea veDavid Irving, Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 1: Yapım Öncesi, Es Yayınları: İstanbul , 2004 3- Peter W. Rea veDavid Irving, Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 2: Yapım, Es Yayınları: İstanbul, 2004 4- Peter W. Rea veDavid Irving ,Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 3: Yapım Sonrası, Es Yayınları: İstanbul, 2004
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)