Ders Adı Kısa Film
Ders Kodu RTS-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kısa film ile ilgili temel yöntem ve tekniklerin bilgisine sahip olur. 2- Kısa film alanındaki teorik bilgisini pratiğe dönüştürme becerisine sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kısa film, kısa filmin tarihi, kısa film yapımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Hem teorik hem de pratik anlamda kısa film yapımının öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, derse ilişkin bilgi verme
2 Kısa film nedir? Tarihi ve türleri
3 Bir ifade aracı olarak fısa film
4 Kısa film nasıl çekilir? : Yapım öncesi- Senaryo yazımı
5 Kısa film nasıl çekilir? : Yapım öncesi – Ekip ve ekipmanlar
6 Kısa film nasıl çekilr? Yapım öncesi – mekân, bütçe, oyuncu
7 Kısa film nasıl çekilir? : Yapım aşaması
8 Kısa film nasıl çekilir? Yapım sonrası
9 Kısa film nasıl yapılır?: Yapım sonrası- kurgu ekipmanları
10 Kısa film nasıl yapılır?: Yapım sonrası - Kaba kurgu
11 Kısa film nasıl yapılır?: Yapım sonrası – İnce kurgu
12 Kısa film festivalleri
13 Kısa film hazırlama uygulaması
14 Kısa film uygulamalarının izlenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Pat Cooper ve Ken Dancyger, Kısa Film Yazmak İstanbul: Es yayınları, 2006. 2- Peter W. Rea veDavid Irving, Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 1: Yapım Öncesi, Es Yayınları: İstanbul , 2004 3- Peter W. Rea veDavid Irving, Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 2: Yapım, Es Yayınları: İstanbul, 2004 4- Peter W. Rea veDavid Irving ,Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 3: Yapım Sonrası, Es Yayınları: İstanbul, 2004
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)