Ders Adı Medya Okuryazarlığı
Ders Kodu RTS-319
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Medya okuryazarlığının önemini kavrar. 2 Kitle iletişim araçlarını tanır. 3 Medya organlarının tarihsel süreç içerisindeki evrimini ve etkilerini kavrar. 4 Medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 5 Medya okuryazarlığında farklı kuram, yaklaşım ve tartışmaları analiz eder. 6 Medya okuryazarlığı ilkelerini kavrar. 7 Ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimlerini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Medya okuryazarlığı ve temel iletişim süreci bağıntısını, medya iletilerinin yapısını, medya okuryazarlığı kuramları ve ilkelerini, çeşitli ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimlerini ve Türkiye’de medya okuryazarlık çalışmalarını öğretmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medya okuryazarlığı ve basın organlarını öğreterek analiz yapma yetisi kazandırma.
Dersin Amacı Televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Medya okuryazarlığı,iletişim süreci ve türleri.
2 İletişimden kitle iletişime.
3 Medya kurumlarının yapısı.
4 Medya iletisi oluşturma: kodlama ve kod açma.
5 Magazinelleşme olgusu.
6 Popüler kültür.
7 Ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimleri.
8 Medya okuryazarlığı kuramları.
9 Medya okuryazarlığı kuramları.
10 Medya okuryazarlığı ilkeleri.
11 Türkiye’de medya okuryazarlığı.
12 Örnek olay çözümlemeleri; seyirselleşme ve sansasyonelleşme.
13 Örnek olay çözümlemeleri; reklamlar.
14 Örnek olay çözümlemeleri; Eğlence, Spor, ve Gezi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)