Ders Adı Sinema ve Felsefe
Ders Kodu RTS-327
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinema eserlerini kavramsal olarak tanımlayacak. 2- Filmleri felsefi açıdan inceleyebilecek ve eleştirebilecek. 3- Bir filmi felsefi olarak tasarlayabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Sinema filmleri aracılığıyla o kavramın felsefi bir analizinin yapılması ve sinema-felsefe ilişkisinin filmler, yönetmenler, filozoflar aracılığıyla incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, filmlerin felsefi bir bakışla ele alınmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu ders, felsefi bir bakışla filmlerin analiz edilmesini amaçlar ve pek çok felsefecinin sinemayla ilişkisini ele alır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işleyişiyle ilgili genel bilgi
2 Giriş: Sinema ve Felsefe
3 Sinema Felsefesi
4 Filmsel olgunun felsefesi
5 Avrupa sineması
6 Avrupa sineması
7 Örnek film
8 Örnek film
9 Bergson sineması
10 Bazin sineması
11 Wim Wenders sineması
12 Deleuze: Felsefe ve sinema teorisi
13 Deleuze sonrası film kuramı
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)