Ders Adı Film Çözümlemeleri
Ders Kodu RTS-328
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrencilerin yorum yapabilme yetenekleri gelişir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Film çözümlemesi, film çözümleme teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Filmlerin altında yatan mesajların farklı film çözümleme yöntemleri ile anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Film çözümleme kavramı ve teknikleri
3 Film çözümlemede yöntem
4 Film çözümlemeye niceliksel yaklaşım
5 Film çözümlemeye niteliksel yaklaşım
6 Göstergebilimsel analiz
7 Eleştirel film çözümleme
8 Film çözümlemede psikanalizin önemi
9 Film çözümlemede psikolojinin önemi
10 Dünya sineması film örnekleri üzerinde inceleme
11 Türk sineması film örnekleri üzerinde inceleme
12 Film çözümleme uygulaması
13 Uygulamaların incelenmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Michael Ryan ve Melissa Lenos , Film Çözümlemesine Giriş, Deki Yayınevi, 2014 2- James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur?, Oğlak Yayıncılık, 2013
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)