Ders Adı Dünya Sineması
Ders Kodu RTS-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinemayı dünya tarihiyle, düşünce akımlarıyla ve bireysel yaşamla ilişkilendirme becerisi edinir. 2- Dünya sinemasını, her ülkenin kendi siyasi, toplumsal, kültürel koşulları içindeki gelişim ve değişim sürecini inceler, okur ve tanımlar. 3- Filmi tarihsel-kültürel bağlamı içinde değerlendirmeyi öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Uzak Doğu sinemaları, sinemanın ilk yıllarından itibaren sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel koşullar bağlamında işlenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örnek filmler üzerinden dünya çapındaki sinema etkinliklerini, yeni yönelimler ve akımlar incelemek hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Dünya sineması hakkında bilinç oluşturmak, dünya sinemasını tanımak ve farklı ülkelerin sinemasal özelliklerinin bilinmesini sağlamak dersin amacını içermektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders içeriği hakkında genel bilgi verme, dünya sineması
2 İngiliz ve İtalyan Sinemaları. 1960’lar ve 1980’li yıllar sonrası İngiliz ve İtalyan Sineması.
3 Sinemanın ilk yıllarından itibaren Fransız Avangart Sineması.
4 Alman sinemasındaki yeni gelişmeler, Oberhausen Bildirisi.
5 İspanya, Franco sonrası İspanya sineması, Portekiz sineması
6 Rusya ve Doğu Avrupa sineması
7 İskandinav ülkeleri sineması
8 Hint Sineması
9 İran Sineması
10 Çin-Hong-Kong, Vietnam, Kore Sineması.
11 Japon Sineması, Avustralya ve Yeni Zelanda Sineması.
12 Güney Amerika ülkeleri sineması (Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika)
13 Afrika Sineması
14 Amerikan Bağımsız Sineması ve genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Nowell-Smith, Geoffrey (2003). Dünya Sinema Tarihi. Çev. Ahmet Fethi. İstanbul: Kabalcı 2- Holm, D.K. (2011). Bağımsız Sinema. Çeviri: Barış Baysal. İstanbul:Kalkedon. 3- Carter, David (2011).Doğu Asya Sineması. Çeviri:Nejat Ağırnaslı. İstanbul:Kalkedon. 4- Teksoy, Rekin (2005). Sinema Tarihi, İstanbul: Oğlak 5- Coşkun, Esin(2003).Dünya Sinemasında Akımlar, İstanbul
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)