Ders Adı Radyo ve Televizyon Uygulamaları II
Ders Kodu RTS-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Radyo-televizyon program önerisi ve metni hazırlar. 2- Radyo-televizyon programı hazırlar. 3- Radyo-televizyon program türlerini belirler. 4- Televizyon programı çekim aşamalarını öğrenir. 5- Gerekli teknik materyalleri kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Televizyon, televizyonun tarihi ve gelişimi, televizyon program türleri, uygulama alanları, televizyon program yapım aşamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sektöre adım atıldığı andan itibaren gereksinim duyulan tüm bilgi ve becerinin edilmesi ders kapsamında hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders radyo ve televizyon uygulamalarının ve programlarının türlerini ve yapım aşamalarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders içeriği hakkında bilgi verme
2 Televizyonun tarihi ve gelişimi
3 Televizyon ve televizyonun temel unsurları
4 Televizyon program türleri, televizyon program yapımında parametreler.
5 Televizyon programlarının ve uygulamalarının yapım aşamaları: metin yazımı, program içeriği hazırlama 1
6 Televizyon programlarının ve uygulamalarının yapım aşamaları: metin yazımı, program içeriği hazırlama 1
7 Televizyon programlarının ve uygulamalarının yapım aşamaları: röportaj tekniği, müzik türleri 2
8 Televizyon programlarının ve uygulamalarının yapım aşamaları: teknik ve mekansal hazırlık 1
9 Televizyon programlarının ve uygulamalarının yapım aşamaları: teknik ve mekansal hazırlık 2
10 Televizyon programlarının ve uygulamalarının yapım sonrası aşaması
11 Öğrencilere televizyon programı hazırlatma 1
12 Öğrencilere televizyon programı hazırlatma 2
13 Hazırlanan televizyon programlarının ve uygulamalarının incelenmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Radyo Yayıncılığı, Prof.Dr. Aziz, Aysel; Nobel Yay. 2- Radyo Program Yapımı, Yayıncılığı, Ank.Ünv., Güven, Halil R. 3- Mutlu, Erol (1995) Televizyonda Program Yapımı. Ankara: A.Ü.İ.F. Yay. 4- Millerson, Gerald (2009) Televizyonda Yapım ve Yönetim. Ankara: Tur-gen Basım, Dağıtım ve Yayımcılık 5- Hart, Colin (2008) Televizyon Program Yapımcılığı. İstanbul: Es Yayınları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)