Ders Adı Medya Etiği
Ders Kodu RTS-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Medyada yaşanan başlıca etik problemleri ayırt edebilir ve yorumlayabilir. 2.Medya etiğini öğrenir 3.Medyanın toplumsal görevinin farkına varır 4.Olayları toplumsal boyutta algılar ve etik açıdan olumlu ve olumsuz davranışları fark eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Etik, medya etiği, medyada temsil, medyanın etik sorunları, basın meslek ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacını, medya ve etik alanındaki temel tartışmaların ve medyanın yayın ve yapımda gözeteceği etik kuralların neler olduğunu göstermek oluşturmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Etik kavramının incelenmesi, medya etiği
3 Medya etiğinin temelleri ve boyutları
4 Medya ve siyaset ilişkisi
5 Medya ve toplumsal ilişki (kadın, çocuk, terör vb. haberlerin ele alınışı)
6 Azınlıkların medyada temsiline ilişkin sorunlar
7 Özel yaşam, kişilik hakları, bilgiye erişme, kaynak belirtme, tarafsızlık, kişisel hakların korunması, kaynak güvenilirliği
8 Kamu yararı ve gazetecilik mesleği: farklı bakış açıları odağında
9 Medya etiği ve mülkiyet yapısı ilişkisi
10 Yeni iletişim teknolojileri, internet haberciliği ve etik sorunlar
11 Günümüzde medyanın etik sorunları
12 Medyada etik ihlal örnekleri
13 Basın meslek ilkeleri
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Bülent Çaplı, Medya ve Etik, Ankara, İmge Kitabevi, 2002 2- Ruhdan Uzun, İletişim Etiği. İstanbul, Dipnot Yayınları, 2009 3- Ruth Chadwick ve Andrew Belsey, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2011 4- Vedat Demir, Medya Etiği, İstanbul, Beta Yayınları, 2006 5- Gözde Dedeoğlu, Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Bursa, Sentez Yayıncılık, 2016
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)