Ders Adı Medya Etiği
Ders Kodu RTS-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Medyada yaşanan başlıca etik problemleri ayırt edebilir ve yorumlayabilir. 2.Medya etiğini öğrenir 3.Medyanın toplumsal görevinin farkına varır 4.Olayları toplumsal boyutta algılar ve etik açıdan olumlu ve olumsuz davranışları fark eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Etik, medya etiği, medyada temsil, medyanın etik sorunları, basın meslek ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacını, medya ve etik alanındaki temel tartışmaların ve medyanın yayın ve yapımda gözeteceği etik kuralların neler olduğunu göstermek oluşturmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Etik kavramının incelenmesi, medya etiği
3 Medya etiğinin temelleri ve boyutları
4 Medya ve siyaset ilişkisi
5 Medya ve toplumsal ilişki (kadın, çocuk, terör vb. haberlerin ele alınışı)
6 Azınlıkların medyada temsiline ilişkin sorunlar
7 Özel yaşam, kişilik hakları, bilgiye erişme, kaynak belirtme, tarafsızlık, kişisel hakların korunması, kaynak güvenilirliği
8 Kamu yararı ve gazetecilik mesleği: farklı bakış açıları odağında
9 Medya etiği ve mülkiyet yapısı ilişkisi
10 Yeni iletişim teknolojileri, internet haberciliği ve etik sorunlar
11 Günümüzde medyanın etik sorunları
12 Medyada etik ihlal örnekleri
13 Basın meslek ilkeleri
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 35 175
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Bülent Çaplı, Medya ve Etik, Ankara, İmge Kitabevi, 2002 2- Ruhdan Uzun, İletişim Etiği. İstanbul, Dipnot Yayınları, 2009 3- Ruth Chadwick ve Andrew Belsey, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2011 4- Vedat Demir, Medya Etiği, İstanbul, Beta Yayınları, 2006 5- Gözde Dedeoğlu, Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Bursa, Sentez Yayıncılık, 2016
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)