Ders Adı Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
Ders Kodu RTS-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Gündelik hayatın yeniden üretiminde popüler kültürün merkeziliğini kavrar 2- Popüler kültürün kitle iletişim araçları ile ilişkisini kavrar 3- Popüler kültürün gündelik hayatın estetikleşmesi ile ilişkisini kavrar 4- İç göç, şehirleşme, sanayileşme ve tarımın makineleşmesi gibi sosyo-kültürel değişimlerin oluşma ve değişme süreçlerini anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Popüler kültür, tüketim, moda, modernleşme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin Türkiye’de popüler kültürün ve gündelik hayatın büyük bir parçası olan sanat, müzik, televizyon, spor, moda ve film gibi birbirinden farklı üretim alanlarını, Türkiye’nin sosyo-kültürel, politik ve ekonomik açısından incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Türkiye’de modernleşme ve popüler kültür: 1930-1950
3 Türkiye’de modernleşme ve popüler kültür: 1950-1970
4 Popüler film, popüler dergiler ve köy romanları incelemesi
5 Türkiye’de modernleşme ve popüler kültür: 1970-1980
6 Popüler film, müzik ve dizi incelemesi
7 Türkiye’de modernleşme ve popüler kültür: 1980-2000
8 Popüler film, müzik ve dizi incelemesi
9 Türkiye’de modernleşme ve popüler kültür: 2000’ler sonrası
10 Popüler film, müzik ve dizi incelemesi
11 Spor, televizyon programı, dizi incelemeleri
12 Spor, televizyon programı, dizi incelemeleri
13 Sosyal medya ve popüler kültür
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 35 175
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Ahmet Oktay. Türkiye’de Popüler Kültür, Yapı Kredi Yayınları. 1994. 2 - Meral Özbek. Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kimlik Örneği, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. (ed). Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba. Tarih Vakfı Yayınları. 1998. 3- Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayınları, 1998 4- John Storey, Popüler Kültür Çalışmaları Kuam ve Metotlar, Babil Yayınları, 2000 5- Enderhan Karakoç, Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Yaklaşım, Literatürk, 2009
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)