Ders Adı Çağdaş Edebiyat ve Sinema
Ders Kodu RTS-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinema ile edebiyat arasındaki bağlantıyı kurar. 2- Sanatta farklı anlatım türlerinin olanaklarını öğrenir 3- Edebi bir metnin sinemaya nasıl dönüştürüldüğünü öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Çağdaş edebiyat, çağdaş edebiyat eserleri, sinema
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çağdaş edebiyat ve sinemayı birbiri ile ilişkisini ele almak, edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Edebiyat ve sinema ilişkisi, tarihi, benzerlikler ve farklılıklar
3 Edebiyat ve sinemada dil, mekân, zaman ve karakterlerin yaratılması
4 Sinemanın edebiyata etkisi, sinemanın edebiyatta işlenişi, eleştirel yaklaşım
5 Sinemaya uyarlanan edebî, klasik, biyografik ve çağdaş metinler
6 Sanat akımları; romantizm, realizm, naturalizm, sembolizm
7 Çağdaş edebiyat anlatısı
8 Çağdaş edebiyat ve sinemaya etkileri
9 Gerçeküstücü akımı, gerçeküstücülük ve kara mizah
10 Yeni roman akımı ve Fransız yeni dalga sineması
11 Sinemaya uyarlanan çağdaş edebi eserler – teorik anlatı
12 Sinemaya uyarlanan çağdaş edebi eserler – film izleme ve edebi eser karşılaştırması -1
13 Sinemaya uyarlanan çağdaş edebi eserler – film izleme ve edebi eser karşılaştırması -2
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Fatih Sakallı, Edebiyat ve Sinema, Hat Yayınevi, İstanbul, 2012. 2- Todd McGowan ve Sheila Kunkle, Lacan ve Çağdaş Sinema, Say yayınları, 2014
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)