Ders Adı Uluslararası İletişim
Ders Kodu RTS-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Uluslararası iletişim sürecini tüm boyutları ile (sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, iletişimsel) öğrenir. 2- Uluslararası haber ajansları hakkında bilgi sahibi olur. 3- Uluslararası iletişim alanında yapılan düzenlemeleri açıklar. 4- Uluslararası medyadaki eşitsizliğinin temelini anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Uluslararası iletişim, enformasyon ve iletişim teknolojileri, enformasyon toplumu, ağ toplumu, yeni dünya düzeni ve kapitalizm, uluslararası haber ajansları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacını uluslararası iletişimdeki temel kavram ve yaklaşımların ve ekonomi, kültür ve teknolojinin uluslararası iletişimle olan ilişkisinin öğrenilmesi oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Uluslararası iletişimin tanımı ve kapsamı
3 Uluslararası iletişim kuramları
4 Enformasyon ve iletişim teknolojisi tarihi, yeni iletişim teknolojileri
5 Yeni iletişim teknolojilerinin özellikleri
6 İletişimin uluslararasılaşması/küreselleşmesi bakımından sağladığı avantajlar ve dezavantajlar
7 Enformasyon toplumu ve ağ toplumu üzerine güncel tartışmalar
8 Uluslararası örgütler, demokrasi, ulusal egemenlik , tele demokrasi, bürokrasi ve infokrasi
9 Uluslararası iletişim politikalarında dönüşüm Medya İmparatorlukları, Uluslararası Televizyon
10 Ulusötesileşme, kültürel emperyalizm, homojenleşme
11 Uluslararası iletişim düzeni ve Türkiye, ekonomik, politik ve kültürel açıdan genel bir değerlendirme
12 Uluslararası iletişim ve internet
13 Uluslararası haber ajansları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Stuart Hall, Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik. (Çev. Hakan Tuncel) Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi (Der. Anthony King.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998 2- Güliz Uluç, Küreselleşen Medya:İktidar ve Mücadele Alanı,İstanbul: Anahtar Yayınları, 2003 3- Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2002 4- Funda Başaran, Telekomünikasyon Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, (Der. Mine Gencel Bek), İstanbul: Ümit Yayıncılık, 2003
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)