Ders Adı Kültürel İncelemeler
Ders Kodu RTS-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kültürel incelemeler, disiplinine ilişkin temel terimler, kavramlar, akımlar ve önemli kişiler hakkında bilgilerini geliştirir. 2- Kültürel incelemelerde görülen önemli kuramları ve görüşleri açıklayabilir. 3- Kültürel süreçlerin ve eserlerin ortaya çıkışı, biçimlenişi, yayılışı, tüketilişi ve aldıkları tepkileri tanıma, analiz etme ve yorumlama yetisine sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültür kavramı, kültürel incelemeler, kültür kuramları, modernizim, postmodernizm, kültür-kimlik-dil, kültürler arası iletişim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kültürel incelemelerde yaygın olan ana kavramlar, akımlar, kültürel süreçlerin ve eserlerin nasıl üretildiği, biçimlendiği, yayıldığı, tüketildiğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Kültür kavramı, kültürel çalışmalar: kavram ve tarihsel sentez
3 Kültür kuramları -1
4 Kültür kuramları -2
5 Kültür, siyaset, toplumsal yapı ilişkisi
6 Kültürel yaklaşımlar bağlamında Frankfurt Okulu: ideoloji ve hegemonya
7 Modernizm: Kavram, gelişim ve tartışma
8 Postmodernizim: Kavram, gelişim ve tartışma
9 Kültür ve kimlik
10 Kültürler arası iletişim
11 Medya ve kültür ilişkisi
12 Yeni iletişim teknolojileri ve medya kültürleri
13 Medyanın popüler kültür oluşumuna etkisi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Asker Kartari, Farklılıklarla Yaşamak, Ankara: Ürün Yayıncılık, 2001 2- Serhan Ada ve H. Ayça İnce, Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009 3- Gary Hall ve Clare Birchall, Yeni Kültürel Çalışmalar- Kuramsal Serüvenler, Say Yayınları, 2013 4- Nurçay Türkoğlu, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim- Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, Karahan Kitabevi, 2015
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)