Ders Adı Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Ders Kodu RTS-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Toplumsal cinsiyet kavramını anlar 2- Toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin teorik yaklaşımları analiz eder, 3- Medyada toplumsal cinsiyet temsillerini değerlendirir. 4- Cinsiyet rollerinin toplumsal yapı içinde nasıl öğrenildiğini açıklar.. 5- Feminist hareketin gelişimini genel olarak açıklar. 6- Kadınların medyada nasıl belli stereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Toplumsal cinsyet kavramı ve olgunun nasıl inşa olduğu, kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet biçimleri ve bu biçimlerin nasıl yeni biçimlere dönüştüğü, toplumsal cinsiyet farklılıkları, feminist kuram ve yaklaşımlar, toplumsal streotipler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel süreç içinde geçirdiği gelişim, değişim ve dönüşümleri aydınlatmak, bu kavrama ilişkin kuramsal yaklaşımlar ışığında yazılı ve görsel medyada toplumsal cinsiyetin temsil biçimlerini analiz etmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Toplumsal cinsiyet kavramı ve rollerinin oluşumu
3 Geleneksel ve modern kadın imgesi
4 Feminist teoriler ve medya
5 Türkiye’de değişen toplumsal cinsiyet kalıpları çerçevesinde kadının konumu
6 Kitle iletişimi ve değişen medya
7 Medya ve toplum
8 İktidar ve kadın
9 Toplumsal cinsiyet ve medya
10 Televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet temsili
11 Reklamlarda toplumsal cinsiyet temsili
12 Yazılı basında toplumsal cinsiyet temsili
13 Sinemada toplumsal cinsiyet temsili
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Dilek İmançer, Medya ve kadın, Babil, Ankara, 2006 2- Eser Köker , Feminist Alternatif Medya Üzerine, İLEF Yıllık, 1996. 3- Liebet von Zoonen, Medyaya Feminist Yaklaşımlar, Medya Kültür Siyaset (Der. Süleyman İrvan), 1997 4- şirin Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İstanbul, İletişim Yayıncılık, 1993 5- Feryal Saygılıgil, Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Dipnot Yayınları, 2016
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)