Ders Adı Auteur Sinema
Ders Kodu RTS-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Bir yazar-yönetmenin filmleri arasında ilişki kurabilecek, filmlerini yönetmenin işlediği temalar doğrultusunda çözümleme becerisine sahip olur. 2- Yönetmenlerin bulundukları toplum ile olan ilişkilerinin filme nasıl yansıdığını algısı gelişir, yönetmenlerin sanatsal kaygılarını kavrar. 3- Teknolojinin yazar yönetmenlerin çalışmalarını nasıl etkilediğini görür. 4- Yönetmen ve yazar yönetmen arasındaki farkı öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Auteur nedir, auteur kimdir, sinema dili, auteur yönetmenler ve filmler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste auteur teori, bu teori ile anılan yönetmenlerin filmlerinden örnek sahneler izlenilerek işlenecektir. Auteur yönetmenlerin filmlerinde ele aldıkları temel sorunsallar ve temalar ile kullandıkları sinemasal anlatım teknikleri üzerinde durulacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi vermek
2 Auteur nedir, kime nedir? Auteur kavramı ve kuramına giriş
3 Alfred Hitchcock ve Hollywood Auteur’leri
4 Alfred Hitchcock ve Hollywood Auteur’leri
5 Sinema dilini yeniden düşünmek: Jean-Luc Godard’ın filmleri
6 Sinema dilini yeniden düşünmek: Jean-Luc Godard’ın filmleri
7 Yeni Hollywood, Yeni Tarzlar: Robert Altman’ın vizyonu
8 Yeni Hollywood, Yeni Tarzlar: Robert Altman’ın vizyonu
9 Uzak Doğu’da bir romantik: Wong Kar-Wai
10 Uzak Doğu’da bir romantik: Wong Kar-Wai
11 Yılmaz Güney’in lensinden Türkiye’nin gerçekleri
12 Yılmaz Güney’in lensinden Türkiye’nin gerçekleri
13 Türkiye sinemasında son dönem auteur’ler: Nuri Bilge Ceylan’a bir bakış
14 Türkiye sinemasında son dönem auteur’ler: Nuri Bilge Ceylan’a bir bakış
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Gizem Parlayandemir ve Yıldız Derya Birincioğlu (Der.), Türk Sinemasında Auteurler, Kriter Yayınevi, 2016 2- Nigar Pösteki, Türk Sinemasına Yeni Bakış: Yönetmen Sineması, Es Yayınları, 2005.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)