Ders Adı Tüketim Kültürü ve Medya
Ders Kodu RTS-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kültür ve medya arasındaki bağlantıyı kavrar. 2- Kültür ve medyanın toplum üzerindeki etkilerini değerlendirir. 3- Yeni medyanın topluma ve tüketim kültüre etkilerini anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültür, medya, tüketim kültürü, popüler kültür, kültür endüstrisi, kültürün inşaası, kültürel yapılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin iletişim, kitle iletişimi, kültür, kitle kültürü, medya, yeni medya kavramlarını Türkiye'den ve dünyadan örneklerle sorgulayarak, araştırarak, tartışarak öğrenmesi ve iletişim çalışmalarında bağlantılar kurarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kültür kavramı
3 Kültür kuramları
4 Kültürün inşaası ve kültürel yapılar
5 Toplumsal kültür yapıları
6 Kültür endüstrisi
7 Tüketim kültürü ve popülerlik
8 Medyanın tüketim kültürüne etkileri
9 Popüler kültür ve medya
10 Küreselleşme ve tüketim kültürü
11 Dijital dünyada tüketim kültürü
12 Kültürel yozlaşması
13 Genel tekrar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Mary Douglas ve Baron Isherwood, Tüketimin Antropolojisi (Çev. Erden Attila Aytekin), Dost Yayınları, 1999 2- Max Horkheimer ve Theodor Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği II (Çev. Oğuz Özügül), Kabalcı Yayınevi, 1995. 3- George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (Çev. Şen Süer Kaya ), Ayrıntı Yayınları, 2000. 4- George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek (Çev. Şen Süer Kaya), Ayrıntı Yayınları, 2000. 5- Geçer, Ekmel. Medya ve Popüler Kültür, İstanbul; Metamorfoz Yayıncılık, 2015
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)