Ders Adı Tüketim Kültürü ve Medya
Ders Kodu RTS-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kültür ve medya arasındaki bağlantıyı kavrar. 2- Kültür ve medyanın toplum üzerindeki etkilerini değerlendirir. 3- Yeni medyanın topluma ve tüketim kültüre etkilerini anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültür, medya, tüketim kültürü, popüler kültür, kültür endüstrisi, kültürün inşaası, kültürel yapılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin iletişim, kitle iletişimi, kültür, kitle kültürü, medya, yeni medya kavramlarını Türkiye'den ve dünyadan örneklerle sorgulayarak, araştırarak, tartışarak öğrenmesi ve iletişim çalışmalarında bağlantılar kurarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kültür kavramı
3 Kültür kuramları
4 Kültürün inşaası ve kültürel yapılar
5 Toplumsal kültür yapıları
6 Kültür endüstrisi
7 Tüketim kültürü ve popülerlik
8 Medyanın tüketim kültürüne etkileri
9 Popüler kültür ve medya
10 Küreselleşme ve tüketim kültürü
11 Dijital dünyada tüketim kültürü
12 Kültürel yozlaşması
13 Genel tekrar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Mary Douglas ve Baron Isherwood, Tüketimin Antropolojisi (Çev. Erden Attila Aytekin), Dost Yayınları, 1999 2- Max Horkheimer ve Theodor Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği II (Çev. Oğuz Özügül), Kabalcı Yayınevi, 1995. 3- George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (Çev. Şen Süer Kaya ), Ayrıntı Yayınları, 2000. 4- George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek (Çev. Şen Süer Kaya), Ayrıntı Yayınları, 2000. 5- Geçer, Ekmel. Medya ve Popüler Kültür, İstanbul; Metamorfoz Yayıncılık, 2015
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)