Ders Adı Siyasal İletişim
Ders Kodu RTS-422
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İktidar mücadelesi ve kitle iletişim araçları arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi olur. 2- Siyasal iletişim sürecindeki siyasal kampanyaların rolünü ve önemini kavrar. 3- Siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin siyasal iletişim süreci içindeki yerini ve önemini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Siyasal iletişim, siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler, siyasal partiler, siyasal iletişim kampanyaları, seçim kampanyaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları ele alarak, siyasal iletişim alanının diğer disiplinlerle olan bağıntısını ve siyasal iletişim türlerini irdelenmesini sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve derse ilişkin bilgi verme
2 Siyasal iletişimin tanımı, siyasal iletişim süreci
3 Siyaset biliminin temel kavramları olan siyasal iktidar, devlet,hükumet, siyasal partiler
4 Siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler
5 Siyasal iletişim ve dil, retorik ve propaganda
6 Siyasal iletişim türleri, yöntemleri ve teknikleri
7 Siyasal partiler ve kampanyalar
8 Türkiye'de seçim kampanyası örnekleri
9 Dünya’da seçim kampanyası örnekleri
10 Siyasal partilerin siyasal kampanya süreçlerinin incelenmesi
11 Seçimler ve siyasal iletişim ve medyanın siyasal iletişimdeki etkisi ve işlevi
12 Siyasal kampanya hazırlama uygulaması (afiş, video, metin vb.)
13 Uygulama değerlendirmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2003 2- Oya Tokgöz, Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, Ankara: İmge Kitabevi, 2010 3- Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2004 4- Oya Tokgöz, Siyasal İletişim Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi, 2008
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)