Ders Adı Siyasal İletişim
Ders Kodu RTS-422
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İktidar mücadelesi ve kitle iletişim araçları arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi olur. 2- Siyasal iletişim sürecindeki siyasal kampanyaların rolünü ve önemini kavrar. 3- Siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin siyasal iletişim süreci içindeki yerini ve önemini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Siyasal iletişim, siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler, siyasal partiler, siyasal iletişim kampanyaları, seçim kampanyaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları ele alarak, siyasal iletişim alanının diğer disiplinlerle olan bağıntısını ve siyasal iletişim türlerini irdelenmesini sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve derse ilişkin bilgi verme
2 Siyasal iletişimin tanımı, siyasal iletişim süreci
3 Siyaset biliminin temel kavramları olan siyasal iktidar, devlet,hükumet, siyasal partiler
4 Siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler
5 Siyasal iletişim ve dil, retorik ve propaganda
6 Siyasal iletişim türleri, yöntemleri ve teknikleri
7 Siyasal partiler ve kampanyalar
8 Türkiye'de seçim kampanyası örnekleri
9 Dünya’da seçim kampanyası örnekleri
10 Siyasal partilerin siyasal kampanya süreçlerinin incelenmesi
11 Seçimler ve siyasal iletişim ve medyanın siyasal iletişimdeki etkisi ve işlevi
12 Siyasal kampanya hazırlama uygulaması (afiş, video, metin vb.)
13 Uygulama değerlendirmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2003 2- Oya Tokgöz, Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, Ankara: İmge Kitabevi, 2010 3- Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2004 4- Oya Tokgöz, Siyasal İletişim Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi, 2008
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)