Ders Adı Reklam Çözümlemesi
Ders Kodu RTS-423
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Reklam metninin yapısını analiz eder. 2- Reklama ilişkin eleştirel görsel okur yazarlık becerisi kazanır. 3- Reklamcılıkta toplumsal sorumluluğun nasıl sergileneceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4- Çözümleme yöntemlerine göre reklamı ırkçı, cinsiyetçi ve ayırımcı politikalar perspektifinden eleştirir. 5- Reklamdaki unsurları kategorize eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Reklam çözümlemeleri, eleştirel okur-yazarlık, reklam analiz yöntemleri, reklamların sınıflandırılması, reklam metinleri, reklamlarda cinsiyet, ırk, sınıf farklılıkları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sözlü, yazılı ve görsel kültürün temel özelliklerinden hareket ederek, görsel kültürün en önemli unsurlarından biri olan reklam metinleri ve görsellerini tarihsel bağlam üzerinden analiz etmek ve eleştirel görsel okur yazarlık perspektifi kazandırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Reklam çözümlemesine giriş
3 Reklam analizinde kullanılan yöntemler ve örnek analizler
4 Eleştirel görsel okur-yazarlık
5 Reklam metninin üretimindeki aktörler: reklam veren reklam ajansı, hedef kitle
6 Reklam, temsil, biçim, ideoloji ve öznellik, özdüşümsellik söylem ve tür
7 Bağlamın çerçevelendirilmesi ve analizi
8 Reklamlarda anlam ve ideoloji
9 Reklamlarda sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet ve kimlik
10 Globalleşme ve tüketim kültürü, reklam-marka ilişkisi
11 Yiyecek-içeçek reklam analizleri
12 Giyim, kozmetik reklam analizleri
13 Otomobil, ev, tatil, bankacılık vb. reklam analizleri
14 Reklam analizi uygulaması ve genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Zeynel Kıran ve Ayşe Eziler KIRAN, Yazınsal Okuma Süreçleri: Dilbilim, Göstergebilim ve Yazınbilim Yöntemleriyle Çözümlemeler, Ankara:Seçkin Yayınevi, 2000. 2- Judith Williamson, Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji (Çev Ahmet Fethi), Ankara: Ütopya Yayınevi, 2001 3- Roland Barhes, Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, 2005. 4- Umut Tümay Aslan, 'Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık', İletişim Araştırmaları, 2003,1(1). 5- Derya Tellan, Reklamcılık: Bakmak ve Görmek, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2009.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)