Ders Adı Kamuoyu ve Kamuoyu araştırmaları
Ders Kodu RTS-425
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kamuoyunu kavramsal olarak tanımlar. 2- Kamuoyu araştırmalarının yapılış nedenleri hakkında bilgi sahibi olur. 3- Medyanın kamuoyu oluşturma konusunda izlediği yollar ve kullandığı mekanizmalar hakkında da bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kamuoyu nedir, nasıl oluşur?, kamuoyu kanaatlerinin araştırılması ve medyada yansıması, kanaat önderleri, kamuoyunun dördüncü kuvvet olarak yorumu, seçim ve kamuoyu araştırmaları arasındaki fark
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kamuoyu araştırmalarının nasıl algılanması, nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda farkındalık yaratmak, araştırmaların yapılış amacı konusunda bilgiler vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve temel yaklaşımlar
3 Kamuoyu kavramı bağlamında kamu, oy ve kamuoyunun tanımlanmasındaki farklı yaklaşımlar
4 Kamuoyunun nitelikleri
5 Kamuoyu, iletişim ve medya
6 Türkiye'de kamuoyu araştırmaları
7 Kamuoyu araştırma teknikleri
8 Kamuoyu araştırmalarında yöntem- sınırlılıklar
9 İletişim bilimleri alanında kamuoyu ve pazar araştırmaları ile ilgili kuramsal tartışmalar (gündem belirleme, suskunluk sarmalı)
10 Araştırma konusunun seçimi için tartışma ve öneriler
11 Araştırmanın tasarlanması, soru çerçevelerinin hazırlanması ve çalışacak grupların belirlenmesi
12 Görüşülecek grupların belirlenmesi ve ön çalışma
13 Ön çalışmanın değerlendirilmesi, gerekliyse tasarımda ve sorularda düzeltmeye/yenilemeye gidilmesi
14 Alan çalışması ve rapor yazımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Pat Callbek Harper ve Celinda C. Lake, Kamuoyu Araştırmaları, (Çev: Nurettin Güz), Altınküre Yayınları, 2002. 2- Arsev Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996. 3- İ. Esen Yıldırım, Kamuoyu Araştırmaları ve Su Tüketim Bilinci Üzerine Bir Uygulama, Seçkkin Yayıncılık, 2010. 4- Michael A. Milburn, Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, (Çev. Veli Duyan ve Ali Dönmez), İmge Yayınevi, 1998.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)