Ders Adı Görsel Kültür
Ders Kodu RTS-427
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Görsel kültürün toplumsal hayattaki önemini fark eder. 2- İmgelerin üretilme süreçlerini ve etkilerini değerlendirir. 3- Görme ve görselleştirme eylemlerinin toplumsal anlamını değerlendirir. 4- Kültürlerarası logo ve amblemleri nasıl okumaları gerektiğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders, insan ve toplum kuramı olan görsel kültürün uygarlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrelerin ve görsel kültür örneklerinin günümüz medyasında nasıl kullanıldığını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kitle iletişimi, kültür endüstrileri, sanat kurumları ve toplumsal hareketler tarafından üretilen imgeleri ve görme biçimlerini, mekansal bağlam içinde, görsel sosyolojinin araçlarıyla değerlendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kültür kavramı ve kültürel ürünler, kültür sosyolojisi
3 Görsel kültür ve toplumsal düşünce kültür göstergeleri; dil, simge, işaret ve sayı, estetik ve retorik.
4 Göstergebilim, estetik ve retorik Saussure, Peirce, Phillips ve McQuarre, reklam ve kültür göstergelerin retoriksel ve estetiksel yönleri.
5 Göstergelerin kültürel anlamlarını göstergebilim yöntemiyle inceleme. Vilademir Propp Masalın Biçimbilimi.
6 Göstergebilim yöntemiyle gazete, dergi ve televizyon reklam görsellerinin kültürel yansımalarının çözümlemesi.
7 Görsel göstergeler; renkler, yazılar, sayılar medya ve çözümleme. (Dizi çözümlemeleri)
8 Kültürel göstergeler; beden dili.
9 Mitolojik göstergeler
10 Söylevler, törensel gösteri.
11 Zaman ve mekan göstergeleri.
12 Reklam ve kültür
13 Televizyon dizileri ve kültür ilişkileri
14 Resim, heykel ve kültürle ilişkileri, genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Safiye Kırlar Barakos, Reklam ve Retorik, İstanbul: Derin Yayınları, 2011 2- A. Filiz Susar, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Kent, Görsel Kimlik ve İletişim, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2008 3- Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım İstanbul: İnkilap Yayınevi, 2004
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)