Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEV-107
Çevre Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEV-109
Teknik Resim
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CEV-111
Genel Mikrobiyoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEV-108
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
CEV-110
Ekoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-603
Genel Kimya l
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5032,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
CEV-211
Çevre Mühendisliği Kimyası I
Zorunlu 3 7 Yazdır
CEV-265
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
CEV-267
Statik ve Mukavemet
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAT-157
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MUH-101
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEV-241
Malzeme Bilimleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-243
Mühendislik Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-245
Sayısal Hesap
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-247
Termodinamik
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-249
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
CEV-210
Çevre Mikrobiyolojisi
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
CEV-212
Çevre Mühendisliği Kimyası II
Zorunlu 3 6 Yazdır
CEV-214
Hidrolik
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
CEV-216
Mühendislikte İstatistik Yöntemler
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
CEV-242
Zemin Mekaniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-244
Yeraltı Suyu Kirlenmesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-246
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-248
Sürdürülebilir Kalkınma
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-250
Teknoloji Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUH-102
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli II
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,5030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
CEV-309
Atıksu Uzaklaştırma ve Projesi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CEV-311
Deniz Deşarjı
Zorunlu 2 5 Yazdır
CEV-313
Fiziksel Temel İşlemler
Zorunlu 3 6 Yazdır
CEV-315
Su Temini ve Projesi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEV-341
İleri Çevre Mühendisliği Kimyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-343
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-345
Hidroloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-347
Zararlı Atıklar
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
CEV-310
Biyolojik Temel İşlemler
Zorunlu 3 4 Yazdır
CEV-312
Hava Kirliliği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
CEV-316
İçme Sularının Arıtılması
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CEV-318
Kimyasal Temel İşlemler
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CEV-320
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
CEV-342
Arıtma Ekipmanları
Seçmeli 2 2 Yazdır
CEV-344
Arıtma Tesislerinde Terfi
Seçmeli 2 2 Yazdır
CEV-346
Çevre Biyoteknolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
CEV-348
Endüstrilerde Temiz Üretim
Seçmeli 2 2 Yazdır
CEV-350
Sularda Kalite Kontrolü
Seçmeli 2 2 Yazdır
CEV-360
İleri Temel İşlemler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
CEV-411
Arıtma Tesisi Tasarımı
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEV-413
Atıksuların Arıtılması
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CEV-415
Bitirme Ödevi
Zorunlu 1 4 Yazdır
CEV-417
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
CEV-419
Katı Atıklar
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CEV-421
Biyoenerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-423
Doğal Arıtma
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-425
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-427
Membran Prosesleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-429
Mesleki Bilgisayar Programları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-431
Hava Kirliliği Kontrolü
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-433
Arıtma Tesisi Hidroliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-435
Su ve Atıksu Arıtımında Oksidasyon Prosesleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-437
Bilimsel Araştırmada Yazım Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-439
İleri Temel İşlemler II
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
CEV-412
Staj 2
Zorunlu 0 4 Yazdır
CEV-418
Tasarım Projesi
Zorunlu 1 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEV-422
Anaerobik Prosesler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-424
Çevresel Modelleme
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-426
Çevre Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-428
Arıtma Çamurları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-430
Arıtma Tesisi İşletimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-432
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-434
Katı Atık Tesislerinin İşletimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-436
Katı Atıkların Geri Kazanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-438
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-440
Hava Kirliliği Ölçme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-442
Temiz Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-444
Desalinasyon Prosesleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-446
Havza Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Toplam151,00244,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-801
Ekolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MAD-801
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MAD-801
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mehmet KILIÇ  
e-mail : mehmetkilic@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 1855  
Fax : +90 246 237 08 59  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. İsmail TOSUN  
e-mail : ismailtosun@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 1859  
Fax : +90 246 237 08 59  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 32260 Isparta  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.04.1992 yılında kurulmuş ve zamanla gelişim göstermiştir. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci ile Lisans I. Öğretim programı, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans programı, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Doktora programının açılması ile Lisans Üstü eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında II. Öğretim Lisans programlarının açılması ile gelişimini sürdürmüştür. Çevre Mühendisliği Bölümü güçlü akademik kadrosu, bilimsel altyapı ve araştırma olanakları ile Çevre Teknolojisi, Çevre Bilimleri ve Atık Yönetimi Anabilim Dalları’nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  
Edinilen Ünvan : Çevre Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 45 iş günü süreli stajını ve bitirme ödevlerini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir. Lisans mezunları su ve atıksu mühendisliği, hava kalitesi kontrolü, katı ve zararlı atık yönetimi ile akışkanlar mekaniği ve hidrolik konularında yetkinliğe sahiptirler.  
Kabul Koşulları : Çevre Mühendisliği Bölümüne öğrenci alımı üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına göre MF-4 (Matematik-Fen) puan türüyle olmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Bakanlığı (ÖİDB) tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiler http://oidb.sdu.edu.tr adresinin “yönetmelikler” bağlantısından elde edinilebilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay geçişler, kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri (hangi derslerden muaf olacakları ve derslerin eşdeğerlikleri) intibak komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Çevre Mühendisliği alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir lisans eğitim-öğretim programı sunmak, 2. Mesleki alanda edindiği bilgiler ışığında sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefleri doğrultusunda alternatif mühendislik tasarım ve uygulamaları yaparak problem çözme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, 3. Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen ve elde ettiği verileri değerlendirebilen, araştırıcı özelliklere sahip ve bilgiye ulaşmanın esaslarını öğrenmiş mezunlar yetiştirmek, 4. Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla işbirliği yaparak çözüm üretebilen, alanında kendini en iyi şekilde ifade edebilen, özgüveni olan mezunlar yetiştirmek, 5. Mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, yasal içeriğin ve etik kuralların bilincinde olan lisans mezunları yetiştirmek 6. Alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilen, yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan ve/veya görev üstlenen mezunları yetiştirmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Lisans mezunları planlama, tasarım, araştırma-geliştirme ile bakım ve onarım faaliyetleri konularında hizmet veren tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam edilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Çevre Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Lisans Programının amacı, yaşanabilir bir çevre için uluslararası düzeyde eğitim vererek, toplumda çevre bilincini oluşturmayı-geliştirmeyi hedefleyen ve çevre sorunlarını algılayarak çözümler üretebilen, mesleki alanda uygulama ve araştırma için gereken bilimsel temel bilgileri kazanmış ve etik ilkelere sahip lisans mezunları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Öğrencilerin başarı değerlendirmesinde Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme ile ilgili bilgilere Öğrenci İşleri Daire Bakanlığı (ÖİDB)’nın http://oidb.sdu.edu.tr adresinin “yönetmelikler” bağlantısından ulaşılabilir. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi de % 60'dir.  
Mezuniyet Koşulları : Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin öğretim planında öngörülen 240 ECTS karşılığı kadar dersi başarması ve GNO’nun en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 45 iş günü kurum stajını başarmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin 7. yarıyıllarda Bitirme Ödevi 1 ve 8. yarıyılda Bitirme Ödevi 2 çalışmasını hazırlayıp başarılı olması istenmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Ayrıntılar, ders içeriklerinde belirtilmiştir.