Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
IKT-1161
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-1163
İktisat Tarihi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-1561
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISL-1563
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-171
Kalkülüs I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-611
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 4 Yazdır
IKT-1162
İktisada Giriş II
Zorunlu 3 5 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-1564
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-1586
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISL-1588
Yönetim Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-172
Kalkülüs II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
HUK-605
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-2261
Makro İktisat I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-2263
Mikro İktisat I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-2265
Türk İktisat Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-2261
İstatistik I
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-2661
Çalışma Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-608
Kıymetli Evrak Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
HUK-607
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-2262
Makro İktisat II
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-2264
Mikro İktisat II
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-2266
İktisadi Düşünceler Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-2262
İstatistik II
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-2463
Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-2268
İktisadi Planlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-2270
İktisadi Sistemler
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-2574
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
EKO-361
Ekonometri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-3361
Uluslararası İktisat I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-3363
Para Teorisi ve Politikası I
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-3365
Matematiksel İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-3367
İktisat Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISL-572
Finansal Yönetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-262
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
EKO-362
Ekonometri II
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-3362
Uluslararası İktisat II
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-3364
Para Teorisi ve Politikası II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLY-465
Maliye Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKT-3366
Tarım Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-3368
Turizm Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-562
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-573
Finansal Analiz
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-375
Kamu Maliyesinde Güncel Yaklaşımlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-560
Uluslararası İlişkiler
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
IKT-4461
Türkiye Ekonomisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-4463
Büyüme Teorisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-365
Vergi Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-669
İş Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-463
Zaman Seri Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4465
Uluslararası İktisadi Birleşmeler
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4467
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4469
Çevre Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4471
Ekonomik Coğrafya
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4473
Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4475
Mesleki Sunum Becerileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4479
Dış Ticaret Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4481
İktisatta Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4483
Türkiye ve AB Ekonomik İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-481
Etkili İletişim Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
IKT-4460
Bitirme Projesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
IKT-4462
Uygulamalı İktisadi Analiz
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-4464
Kalkınma İktisadı
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-4472
Uluslararası Para Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
CEK-607
Sosyal Politika
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4466
Dünya Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4468
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4470
Değişim Yönetimi ve Stratejik Düşünce
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4474
Bölgesel İktisat
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4476
Sanayi İktisadı
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4478
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4480
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-4482
Proje Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-589
Üretim Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-564
Türk Vergi Sistemi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Toplam161,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
IKT-801
Ekonomi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Bekir GÖVDERE  
e-mail : bekirgovdere@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 05 01  
Fax : 0246 211 05 01  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Süha ÇELİKKAYA  
e-mail : suhacelikkaya@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 0500  
Fax : 02462370920  
Adres : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Doğu Kampusu 32260 Çünür / Isparta  
Genel Bilgi : Bu programın amacı öğrencilere temel iktisat bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğreterek öğrencilerin araştırma, çözümleme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi ve böylece dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik olayları analiz edebilen, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunabilen ve sürekli değişen işgücü niteliklerine hızla adapte olabilen nitelikte bireyler yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Ekonomist (İktisatçı)  
Yeterlilik Düzeyi : Bu bölüm, yüksek öğretimde İktisat bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve İktisatçı unvanı alınır.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İktisat literatürüne hâkim, iktisadi ve sosyal gelişmeleri yakından izleyen ve yorumlayabilen, iktisadi gelişmelerden elde ettiği çıkarımları görev yaptığı alana ilişkin alacağı kararlarda etkin olarak kullanabilen, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, iktisadi, mali ve sosyal konularda bilgi ve beceri kazanmış, meslek sınavları için gerekli temel bilgileri edinmiş, profesyonel meslek yaşamı için gerekli temel bilgilere sahip bireyler yetiştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar; Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı ve özel sektörde çeşitli kademelerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrenciler için akademik iş olanakları bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : İktisat Bölümünün amacı öğrencilere öncelikle temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Bu program matematik, istatistik, ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sunarken, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi alanlarda donanım sağlamaktadır. Ekonomi Bölümü, teorik ve uygulamalı konular ile temellendirilmiş sağlam bir ekonomi eğitimi vermeyi ve öğrencilerin ekonomik sorunlar ve politikalar üzerinde, analitik düşünebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilere analitik ve niceliksel araştırmalar için gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Bölüm iki yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün amaçları şöyledir: - Üniversite giriş sınavlarında daha nitelikli öğrenci çekebilen bir bölüm olabilmek - İktisat alanında yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri ile Türkiye önde gelen bölümlerden birisi olmak. - Yeni açılan üniversitelerdeki iktisat bölümleri arasında ilk üç bölüm arasına girmek ve markalaşabilmek. - Bölgenin ve yeni nesil üniversitelerin akademisyen ve nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Programı tamamlamak ve Dereceyi alabilmek için akademik yıl sonlarında veya programın tamamlanmasının ardından özel bir dönem sonu / yıl sonu / bitirme sınavı veya projesi yoktur. Bununla birlikte öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı