Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
EKO-161
İstatistiğe Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
IKT-561
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-161
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISL-563
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-171
Kalkülüs I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
EKO-162
İstatistiğe Giriş II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUK-601
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKT-562
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-166
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISL-564
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-172
Kalkülüs II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
EKO-261
İstatistiksel Analiz I
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-263
Lineer Cebir
Zorunlu 3 6 Yazdır
EKO-265
Veri Analizi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-610
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-261
Makro İktisat l
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-263
Mikro İktisat l
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
EKO-262
İstatistiksel Analiz II
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-264
Mesleki Yabancı Dil
Zorunlu 2 2 Yazdır
EKO-266
İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-262
Makro İktisat ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-264
Mikro İktisat ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-568
Kamu Maliyesine Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
EKO-268
Bilişimde Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
HUK-616
Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 4 Yazdır
IKT-569
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
EKO-361
Ekonometri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-367
Yöneylem Araştırması I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-365
Matematiksel İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKT-578
Büyüme Teorisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
IKT-587
Para Teorisi ve Politikası
Seçmeli 3 4 Yazdır
EKO-363
Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-384
Yönetim Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-533
Finansal Tablolar Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-365
Örnekleme Teorisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
IKT-584
Uluslararası İktisat
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
EKO-362
Ekonometri II
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-364
Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-376
Yöneylem Araştırması II
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
EKO-366
Matematiksel İstatistik
Seçmeli 3 6 Yazdır
EKO-368
Ekonometrik Modeller
Seçmeli 3 6 Yazdır
EKO-370
İstatistiksel Kalite Kontrolü
Seçmeli 3 6 Yazdır
EKO-372
Tam Sayılı ve Hedef Programlama
Seçmeli 3 6 Yazdır
EKO-374
Kategorik Veri Analizi
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
EKO-461
Uygulamalı Ekonometri
Zorunlu 3 6 Yazdır
EKO-463
Zaman Seri Analizi
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-465
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
EKO-467
Kuyruk Teorisi, Markov Analizi ve Doğrusal Olmayan Programlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-469
Parametrik Olmayan İstatistik
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-483
Türkiye ve AB Ekonomik İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-471
Karar Verme ve Oyun Teorisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-473
Varyans Analizi ve Deneysel Tasarım
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-481
Etkili İletişim Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-371
Pazarlama Araştırması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ISL-581
Uluslararası Finansman
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
EKO-462
Bitirme Semineri
Zorunlu 3 6 Yazdır
EKO-464
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Zorunlu 3 6 Yazdır
ISL-271
Üretim Yönetimi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-613
Anayasa Hukukuna Giriş
Seçmeli 2 4 Yazdır
MLY-573
Maliye Politikası
Seçmeli 2 4 Yazdır
EKO-466
Dinamik Programlama ve Envanter Modelleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-468
Simülasyon Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-470
Panel Veri Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ISL-580
Yatırım Proje Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam162,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
IKT-801
Ekonomi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL  
e-mail : hakandemirgil@sdu.edu.tr  
Telefon : 211-0464  
Fax : 02462370920  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ  
e-mail : cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr  
Telefon : 211-0428  
Fax : 02462370920  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çünür/ISPARTA  
Genel Bilgi : En geniş anlamıyla, ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan bir disiplindir. Ancak, günümüzde ekonometri, bileşenlerini oluşturan her bir bilim dalından tamamen farklı, ayrı bir bilim dalı olarak temayüz etmiştir. Uygulandığı alanlar açısından bakıldığında, ekonometri kelime anlamının ötesinde yalnızca iktisadi olgulara uygulanmakla kalmayıp, sağlık, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, planlama vd. bir çok bilim dalında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.  
Edinilen Ünvan : Ekonometrist  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kata loğu’ nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ekonometrinin genel yapısı hakkındaki bilgilere sahip, mevzuata hâkim, yönetsel, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mezuniyet sonrası sınavlar için gerekli temel bilgilerle donanmış, kamu sektöründe, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alabilecek nitelikte liderlik özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar; Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı ve özel sektörde çeşitli kademelerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrenciler için akademik iş olanakları bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Ekonometri bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans veya doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Yaşadığı toplumun sosyo-ekonomik koşullarını ve bu koşulları etkileyen özgün değerleri tanımlayabilen, bireysel ve kurumsal düzeyde problemlere ampirik olarak etkin çözüm ve farklılıklar geliştirebilme becerisi olan, analitik düşünme yeteneğine sahip ve büyük veri çağına ayak uyduracak düzeyde ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması alanlarında bilişim/yazılım teknolojileri donanımına sahip, kamu ve özel sektör için veriden faydalı bilgilere ulaşabilecek analiz ve değerlendirme yeteneği kazanmış; veri gizliliği ve toplama ilkeleri, veriden doğru bilgi aktarma gibi ahlaki/etik yeterliliğe sahip nitelikli insan yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet derecesini alabilmek/ programı tamamlamak için yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. ve 8. yarıyılda) istenebilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı.