Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-627
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-561
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-565
Muhasebe I
Zorunlu 3 4 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-171
Kalkülüs I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MLY-163
Kamu Maliyesi l
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLY-165
Temel Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-632
Medeni Hukuk
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-562
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-161
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISL-566
Muhasebe II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAT-172
Kalkülüs II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MLY-164
Kamu Maliyesi ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
HUK-603
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-629
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-570
Mikro İktisat
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-261
İstatistik I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-261
Vergi Teorisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-263
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-265
Mali Sosyoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-464
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
HUK-604
Yönetim Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-571
Makro İktisat
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-262
İstatistik II
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-262
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-266
İktisadi Düşünceler Tarihi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-574
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-264
Mesleki İngilizce II
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-266
Avrupa Birliği Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-268
Vergi Politikası
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-270
Hazine İşlemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
EKO-361
Ekonometri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-361
Kamu Ekonomisi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-363
Devlet Borçları
Zorunlu 2 2 Yazdır
MLY-365
Vergi Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEK-463
Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-607
Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-566
Uluslararası İktisat
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-367
Bütçe Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-371
Mesleki İngilizce III
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-373
Devlet Muhasebesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-375
Kamu Maliyesinde Güncel Yaklaşımlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
IKT-565
Para Teorisi ve Politikası
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-362
Kamu Ekonomisi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-364
Maliye Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-366
Yerel Yönetimler Maliyesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUK-606
İcra-İflas Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-463
Büyüme Teorisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-533
Finansal Tablolar Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-368
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-370
Kamu Mali Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-372
Mesleki İngilizce IV
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-374
Vergi Etiği ve Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
MLY-461
Maliye Politikası I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-463
Türk Vergi Sistemi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-467
Uluslararası Kamu Maliyesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-469
Bitirme Semineri
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-609
Ceza Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-562
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-471
Mali Denetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-473
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-475
Mesleki İngilizce V
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-477
Vergi Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-562
Kamu Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
IKT-461
Türkiye Ekonomisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-462
Maliye Politikası II
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-464
Türk Vergi Sistemi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-466
Vergi Yargısı
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-608
Kıymetli Evrak Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-263
Şirketler Muhasebesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-379
Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-481
Etkili İletişim Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-468
Uluslararası Mali Kuruluşlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-470
Global Mali Gelişmeler
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-472
Mesleki İngilizce VI
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam158,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
IKT-801
Ekonomi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA  
e-mail : serpilagcakaya@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462110545  
Fax : 02462370920  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi SÜLEYMAN DİKMEN  
e-mail : suleymandikmen@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462110623  
Fax : 02462370920  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü  
Genel Bilgi : Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Maliye Teorisi ve Mali İktisat anabilim dalları, kamu maliyesini ilgilendiren konuların iktisat teorisi çerçevesinde incelenmesine olanak tanırken; Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama anabilim dalları uygulamaya yönelik olup kamu kesimi bütçesi ile ilgili unsurların teknik ve hukuki boyutlarının incelenmesini konu etmektedir.  
Edinilen Ünvan : Maliyeci  
Yeterlilik Düzeyi : Akademik ve idari işlemler üniversite yönetmeliği gereğince yapılmaktadır.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bölüme kayıt yaptıran öğrenci, üniversitenin öğrenci yönetmelikleri içerisinde geçen tüm kurallara uymakla yükümlüdür.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Maliye Bölümü yönetmelik uyarınca yatay ve dikey geçiş işlemleri ile öğrenci kabul etmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Maliye Bölümü'nün temel hedefi; ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin eleman yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için Maliye Bölümü ulusal ve uluslararası standartlarda, AB uyumlaştırma süreci kapsamında bilgi, teknik, yöntem ve ders materyali kullanılmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Maliye Bölümü'nden mezun olanların genellikle çalıştığı kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Üniversiteler, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Özel Sektör Firmaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumları.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Maliye alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Küresel ekonomik gelişmeleri takip ederek yorumlayabilen, yerli ve yabancı kaynakları araştırarak kendi alanı için gerekli sonuçları çıkartabilen yetişmiş elemanlara, hem kurumsal olarak hem de ülke olarak her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Maliye Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin, Türkiye ve Dünya'da yaşanan değişimi ve güncel gelişmeleri edindikleri bilimsel altyapının yardımıyla doğru bir şekilde değerlendirerek, seçtikleri hedefler doğrultusunda kendilerini ve görev yaptıkları kurumu başarıya ulaştıracak olan çalışmaları yapabilmeleri, karar alma yeteneklerini geliştirerek spesifik konularda etkin çözümler üretebilmeleri amaçlanmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim üyeleri tarafından Üniversite yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı