Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-627
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
SHB-161
Sosyal Hizmete Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-163
Sosyal Hizmet Kuramları I
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-167
Psikolojiye Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-169
Sosyal Hizmet Kurumlarını İnceleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-107
Sosyolojinin Temel Kavramları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-163
Sosyal Bilimciler için Kalkülüs
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SHB-160
Sosyal Hizmet Kuramları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-162
Sosyal Hizmet Mevzuatı
Zorunlu 3 5 Yazdır
SHB-164
Mesleki Görüşme Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-106
Sosyal Antropoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-326
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
SHB-201
Sosyal Hizmet Etiği
Zorunlu 3 5 Yazdır
SHB-203
Modernleşme ve Sosyal Sorunlar
Zorunlu 3 5 Yazdır
SHB-281
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-322
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-287
Çocuk Hakları ve Hukuku
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-289
Adli Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-291
Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-293
Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
SHB-202
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre II
Zorunlu 3 5 Yazdır
SHB-206
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-208
Sosyal Politika
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-290
Bireylerle ve Ailelerle Sosyal Hizmet
Zorunlu 3 5 Yazdır
SHB-292
Saha Araştırma Teknikleri 1
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-282
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-284
Gençlerle Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-286
Engellilerle Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-288
Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
SHB-307
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-309
Sosyal Hizmet Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-361
Rapor Yazma ve Sunum I
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SHB-301
İşaret Dili I
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-303
Din ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-305
Yerel Sorunlar ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-311
Gruplarla Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-393
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-395
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-397
Krize Müdahale ve Afetlerde Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-399
Aile Sorunları ve Danışmanlığı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
SHB-324
Toplumla Sosyal Hizmet
Zorunlu 3 4 Yazdır
SHB-360
Rapor Yazma ve Sunum II
Zorunlu 3 3 Yazdır
SHB-362
Saha Araştırma Teknikleri 2
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SHB-304
Endüstriyel Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-306
Mesleki İngilizce II
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-308
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-310
Okul Sosyal Hizmeti
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-312
İşaret Dili II
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-314
Manevi Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-316
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SHB-322
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
SHB-461
Bitirme Projesi I
Zorunlu 10 10 Yazdır
SHB-463
Sosyal Hizmet Uygulaması I
Zorunlu 14 20 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
SHB-460
Bitirme Projesi II
Zorunlu 10 10 Yazdır
SHB-462
Sosyal Hizmet Uygulaması II
Zorunlu 14 20 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Toplam184,50242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
IKT-801
Ekonomi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi ŞEFİKA EDA ÇİÇEK  
e-mail : edacicek@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462110443  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ŞEFİKA EDA ÇİÇEK  
e-mail : edacicek@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462110443  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Isparta/Türkiye  
Genel Bilgi : Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren, ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır. Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.  
Edinilen Ünvan : Sosyal hizmet uzmanı  
Yeterlilik Düzeyi : Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.  
Kabul Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan almış olmak vb.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay geçiş için Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek. https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/148/files/lisans-yonetmeligi-01042014.pdf  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.  
Programın Amaçları : Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Vize final yazılı sınavları  
Mezuniyet Koşulları : Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile tamamlamış öğrenciler üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : tam zamanlı