Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HRM-161
İşletme Bilimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-163
Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-165
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUK-611
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 4 Yazdır
IKT-561
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-592
Genel Muhasebe
Zorunlu 3 4 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HRM-162
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-164
Örgütsel Davranış
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-166
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-168
Bilgi, Teknoloji ve Medya Okuryazarlığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUK-632
Medeni Hukuk
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-562
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-590
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
CEK-669
İş Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-261
İnsan Kaynakları Yönetimi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-263
Endüstri İlişkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-265
Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-267
Yönetim Felsefesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISL-589
Üretim Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-269
Sosyal Medya ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-271
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-273
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-275
İş Hayatında Ahlak ve Sosyal Sorumluluk
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
CEK-478
Toplu Sözleşme Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-262
İnsan Kaynakları Yönetimi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-266
Çalışma Sosyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-278
İşgücü Piyasası Analizi ve İstihdam Politikaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-280
Yetenek Yönetimi ve Farklılıkların Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-562
Kamu Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-270
Sosyal Diyalog ve Yönetime Katılma
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-272
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-274
Çatışma Yönetimi ve Müzakare Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-282
Stratejik Yönetim
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
HRM-361
İnsan Kaynakları Planlaması
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-363
İş Analizi ve İş Tasarımı
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-367
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-383
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
HRM-369
Mesleki Yabancı Dil III
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-371
Etkili İletişim ve Beden Dili
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-375
Protokol Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-379
Yönetim Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-381
Pazarlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-385
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
HRM-362
İşgücü Tedarik, Seçim ve Yerleştirme
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-364
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-368
İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-380
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HRM-370
Entelektüel Sermaye Yönetim
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-372
Yönetim Hukuku
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-376
Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-378
Türkiye'de Sosyal Politika
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-382
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-384
Mesleki Yabancı Dil IV
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
HRM-461
Kariyer ve Performans Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-463
Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-465
Bitirme Projesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-467
Türkiye'de Sendikacılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-469
Türk Vergi Sistemi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-471
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-473
İnsan Kaynakları Yönetiminde İletişim ve İşbirliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-475
Kriz ve Stres Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-477
Felsefeye Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-479
Mesleki Yabancı Dil 5
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-481
Kamu İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-483
Mülakat Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-485
İşyeri Dizaynı ve Ergonomi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı9,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
HRM-462
IKY'de Eğitim ve Geliştirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-464
Özlük ve Bordrolama Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-466
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
HRM-468
STK'larda İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-470
Uluslararası İKY'de Güncel Konular
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-472
Türkiye'nin Ekonomi Politiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-474
Koçluk, Mentörlük ve Beyin Avcılığı
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-476
Toplantı ve Zaman Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-478
Girişimcilik Atölyesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-480
Mesleki Yabancı Dil - 6
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-482
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-484
Eleştirel Düşünce ve Problem Çözme
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı6,0030,00
Toplam135,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
IKT-801
Ekonomi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR  
e-mail : osmanacar@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 06 37  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DEVRİM VURAL YILMAZ  
e-mail : devrimvural@sdu.edu.tr  
Telefon : 0532 739 70 52  
Fax : -  
Adres : SDU İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Isparta  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümümüz 26.07.2013 tarihide kurulmuştur. 10.02.2016 tarihinde Fakülte Kurulu kararı ile 2016/2017 eğitim öğretim döneminde itibaren öğrenci alımına karar verilmiştir. Ocak 2016 tarihinde 3 öğretim üyesinin atamasıyla aktif olarak eğitim öğretim hayatına başlayan bölümümüz Eylül 2017’de ilk öğrencilerine kapılarını açmıştır. Yüksek Lisans Eğitimi 2017 yılında açılması için teklif edilmiş 2017/2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi öğrenci alımına başlamıştır. Bugün 2 Doçent Doktor, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 adet Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik, interdisipliner yapısı ile donanımlı lisans öğrencilerinin yetiştirildiği, master programları ile ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bilginin üretildiği ekol bir bölüm olma yolunda hızlı adımlar ile ilerlemektedir.  
Edinilen Ünvan : İnsan Kaynakları lisans diplomasına sahip olunur  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bu programın hedefi, öğrencilerini insan kaynakları yönetimi alanında multidisipliner bir bilgi birikimine ve akademik yaklaşıma sahip olan, uygulamalı çalışmalarda kazandığı edinimleri çalışma yaşamına aktarabilen, dünyadaki ve ülkemizdeki güncel gelişmeleri takip eden ve alanın geleceği ile ilgili öngörüsü gelişmiş bireyler olarak iş hayatına ve akademiye hazırlamaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Personel yönetimi; işe alma, işten çıkarma, arşiv tutma, ücret bordrolarını hazırlama gibi idari ve teknik işler olarak görülürken, insan kaynakları yönetiminde; insanın işletme için en değerli sermaye olduğu anlayışıyla birlikte çok daha fazla uzmanlık gerektiren yeni misyonlar eklenmiştir. İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin en değerli varlığının yani çalışanlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İnsan kaynakları yönetimi ile amaçlanan; çalışanların işletmeye katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin artırılmasıdır. Bu nedenle küresel rekabette başarılı olmayı hedefleyen tüm işletmelerde İnsan Kaynakları departmanları en önemli birimlerden biri haline gelmekte; insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda İnsan Kaynakları Yöneticilerine olan gereksinim ve talebin artacağı öngörülmektedir. Programdan mezun olacak öğrenciler kamu kuruluşları, özel işletme ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanlarında ve ilgili diğer departmanlarda istihdam olanağı bulabilecektir. Mezunlar çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü / uzmanı / sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Bölüm mezunları insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup, insan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecek ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilecektir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlayarak öğretim elemanı olarak görev yapma olanağına sahiptir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine geçiş hakkına sahiptir.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı, öğrencilerini insan kaynakları yönetimi alanında multidisipliner bir bilgi birikimine ve akademik yaklaşıma sahip olan, uygulamalı çalışmalarda kazandığı edinimleri çalışma yaşamına aktarabilen, dünyadaki ve ülkemizdeki güncel gelişmeleri takip eden ve alanın geleceği ile ilgili öngörüsü gelişmiş bireyler olarak iş hayatına ve akademiye hazırlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir vize ve bir final sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılabilir.  
Mezuniyet Koşulları : İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı, yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programının eğitim- öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. Lisans programı öğrencileri en az 170 kredi/saatlik dersten başarılı olmak zorundadır. Bu toplam kredi/saatin ne kadarının seçmeli derslerden oluşacağı konusunda Üniversitenin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnsan Kaynakları Yönetimi bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı