Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
HAZ-004
Hazırlık Sınıfı (Arapça)
Seçmeli 0 0 Yazdır
HAZ-010
Nahiv (Cümle Bilgisi)
Zorunlu 0 0 Yazdır
HAZ-011
Sarf ( Kelime Bilgisi)
Zorunlu 0 0 Yazdır
HAZ-012
Kıraat I (Okuma Anlama)
Zorunlu 0 0 Yazdır
HAZ-013
Muhadese (Konuşma)
Zorunlu 0 0 Yazdır
HAZ-014
İnşa (Yazım Teknikleri)
Zorunlu 0 0 Yazdır
HAZ-015
Arapça Dil Fonetiği
Zorunlu 0 0 Yazdır
HAZ-016
Kıraat II (Okuma Anlama)
Zorunlu 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-107
Siyer-i Nebi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-109
İbadet Esasları I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-111
Kur'an İlimleri ve Istılahları I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-113
Hadis İlimleri ve Usulü I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-115
Akâid Esasları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-117
Türk Din Musikisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-121
Kur'an Okuma ve Tecvid I
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-123
Fıkıh I (Arapça)
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-125
Arapça I (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-108
Siyer-i Nebî II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-110
İbadet Esasları II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-112
Kur'an İlimleri ve Istılahları II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-114
Hadis İlimleri ve Usûlü II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-116
Türk İslam Sanatları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-118
Osmanlı Türkçesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-120
Fıkıh II (Arapça)
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-122
Kur'an Okuma ve Tecvid II
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-124
Arapça II (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ILA-201
Kur’an Okuma ve Tecvid III
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-203
Tefsir I (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-205
Hadis I (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-207
Fıkıh III (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-209
Arapça III(Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-211
İslam Tarihi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-213
Din Psikolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-215
İtikadi İslam Mezhepleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-219
İslami Türk Edebiyatı
Zorunlu 2 2 Yazdır
İEG-119
Eğitim Bilimine Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ILA-202
Kur’an Okuma ve Tecvid IV
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-204
Tefsir II (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-206
Hadis II ( Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-208
Fıkıh IV (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-210
Arapça IV (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-212
İslam Tarihi II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-214
Kelam Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-218
Din Sosyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-220
Mantık
Zorunlu 2 2 Yazdır
İEG-102
Eğitim Psikolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-202
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
ILA-301
Kur'an Okuma ve Tecvid V
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-303
Tefsir III (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-305
Hadis III (Arapça)
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-307
Fıkıh V (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-309
Arap Dili ve Belagati I (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-311
Tasavvuf I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-313
Kelam I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-317
Felsefe Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-503
Hadis Tenkidi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-505
Kur'an Semantiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-507
İslam Kurumları Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-509
Dini ve Ahlaki Gelişim Psikolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-513
Bilim ve Etik
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-515
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-517
Günümüz İslam Ülkeleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-519
el-Arabiyye li'l Kur'an ( Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-521
Felsefeye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-523
Kur'anın Ana Konuları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-525
Farsça I
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-527
Ebru Sanatı I
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-529
Dini Edebi Metinler (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-531
Dini İlimlerde Mantıksal Tutarlılık
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-533
Anadolu'da Tasavvuf
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-535
Fıkıh Mezhepleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-537
Din ve Kültür
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-539
Din Fenomenolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-541
İbadet Psikolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-543
İslam Kültürünün Temelleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-545
XX. Yüzyıl Düşünce Hareketleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-547
Din ve Felsefe Bağlamında Sinema
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-549
Davranış Bilimlerine Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-551
Dinlerde Misyonerlik Faaliyetleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-553
Tasavvuf Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-555
İslam'da Siyaset Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-557
Din Hizmetleri Mesleğine Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-559
Erken Dönem Kelam Tartışmaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-561
İslam Hukukuna Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-563
Günümüz İslam Mezhepleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-565
Siyer ve Kaynakları (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-319
Sınıf Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
ILA-302
Kur'an Okuma ve Tecvid VI
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-304
Tefsir IV (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-306
Hadis IV (Arapça)
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-308
Fıkıh VI (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-310
Arap Dili ve Belagati II (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-312
Tasavvuf II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-314
Kelam II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ILA-318
İslam Felsefesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-504
Kur'an Tercüme Teknikleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-506
Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-508
Türk Kelamcıları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-512
en-Nusüsü'l Arabiyyetü'l-Hadise (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-516
İslam'da Bilim Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-518
Türkiye'de Dindarlık Algıları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-520
Günümüz İslam Ülkeleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-522
İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-524
Epigrafi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-526
Günümüz Tefsir Problemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-528
Tasavuf Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-530
Farsça II
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-532
Ebru Sanatı II
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-534
Dini Gruplar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-536
Bilgi ve Hikmet
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-538
Günümüz Tasavvuf Hareketleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-540
Fıkıh Külli Kaideler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-542
Modern Fıkıh Metinleri (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-544
Hadislerin Psikolojik Yorumu
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-546
Hadis İlimleri ve Kaynakları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-548
İbadetler Fıkhı
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-550
Günümüz İslam Mezhepleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-552
Kur'an'ın Değerler Dünyası
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-554
Tasavvuf Düşüncesine Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-556
Arapça Metin Okuma ve İnceleme (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-558
Peygamberler Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-560
Günümüz Fıkıh Problemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-562
Klasik Fıkıh Metinleri (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-564
Felsefenin Temel Problemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-566
Alevilik ve Bektaşilik
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-320
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
ILA-401
Kur'an Okuma ve Tecvid VII
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-403
Tefsir V (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-405
Hadis V (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-407
Fıkıh Usulü I
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-409
İslam Medeniyeti
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-411
Dinler Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-413
Din Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-567
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-569
Mukayeseli İslam Hukuku
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-571
Çağdaş İslam Düşünürleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-573
Mukayeseli Halk İnançları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-575
Tasavvuf Ekolleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-577
Nusüs Muhatara fi İlmi'l-Kelam (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-579
Nusüs Muhatara fi İlmi'l- Hadis (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-581
Yabancı Dilde Dini Metinler I ( İngilizce)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-583
Dini Minyatürler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-585
Türk Düşünce Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-587
Türk Modernleşmesi ve Din
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-589
Belagat'ül-Luğati'l-Arabiyye I (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-591
Paleografi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-593
Seçme Hadis Metinleri (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-595
Neo-Platonizm ve İslam Tasavvufu
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-597
Çevre ve Din
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-599
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-601
Modern Dönemde İçtihat Tartışmaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-603
Semavi Hukuk Sistemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-605
Din ve Zihniyet
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-607
Din Bürokrasisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-609
Kur'an ve Psikoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-611
Metinlerle Ahlak Felsefesi (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-613
İslam Eğitim Tarihi II
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-615
İslam Düşüncesinde Felsefe Tartışmaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-617
Yetişkin Din Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-619
Kelam Metodolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-621
Hadis Kaynaklarına Ulaşma Yöntemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-623
Felsefe Tarihi Metinleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-625
Osmanlı Kültürü ve Din
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-627
İslam Tarihi Metinleri ( Osmanlıca)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-629
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-631
İslam, Kültür ve Medeniyet (Online) I
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-415
Özel Öğretim Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
İEG-631
Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-633
Eğitimde Program Geliştirme
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-635
Eğitim Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-637
Eğitim Sosyolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-639
Gelişim Psikolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-641
Öğretmenlik Meslek Etiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-643
Yaşam Boyu Öğrenme
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-645
Bieyselleştirilmiş Öğretim
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0032,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
ILA-402
Kur'an Okuma ve Tecvid VIII
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-404
Tefsir VI (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-406
Hadis VI (Arapça)
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-408
Fıkıh Usulü II
Zorunlu 2 4 Yazdır
ILA-410
Hitabet ve Mesleki Uygulama
Zorunlu 1 4 Yazdır
ILA-412
Din Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ILA-414
Bitirme Ödevi
Zorunlu 1 3 Yazdır
ILA-568
Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-570
Günümüz Kelam Problemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-574
Çağdaş İslam Akımları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-576
Nusüs fi İlmi't Tefsir
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-578
Yabancı Dilde Dini Metinler II (İngilizce)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-580
Nusüs fil-Fıkhi'l Islami (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-582
Günümüz Meseleleri ve islam
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-584
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti II
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-586
Dini Bilgiler Öğretimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-588
Türk Kültüründe Hadis
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-590
Türk Tasavvuf Edebiyatı
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-592
Belağatü'l Luğati'l-Arabiyye II (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-594
Günümüz Felsefe Akımları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-596
Tefsir Metinleri (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-598
Günümüz Tasavvuf Hareketleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-600
Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-602
İslam Miras Hukuku
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-604
Hukuk Biliminde Yorum Yöntemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-606
Din Hizmetlerinde İletişim Rehberlik ve Halkla İlişkiler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-608
Türk Aydını ve Din
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-610
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-614
İslam Hukuku Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-616
Tefsirde Yöntem Sorunu
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-618
Tasavvufta Örnek Şahsiyetler
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-620
Arapça Metin Çevirisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-622
Engelliler ve Din
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-624
Sosyolojiye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-626
İslam Tarihi Metinleri (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-628
Türkiye'de Yeni Çağ İnançları
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-630
Erken Dönem Kelam Metinleri (Arapça)
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-632
İslam Ahlak Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-634
Uygulamalı Dini Musiki
Seçmeli 2 2 Yazdır
ILA-636
İslam, Kültür ve Medeniyet (Online) II
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-416
Öğretmenlik Uygulaması
Seçmeli 5 5 Yazdır
İEG-638
Rehberlik
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-640
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-642
Eğitim Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-644
Türk Eğitim Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-646
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-648
Karakter ve Değerler Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-650
Özel Eğitim
Seçmeli 2 2 Yazdır
İEG-652
Bilgisayar Destekli Öğretim
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0032,00
Toplam151,00246,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İlahiyat Fakültesi
ILY-801
Günümüz İnanç Problemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı :  
e-mail : muratsaricik@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462110258  
Fax : +90 246 211 0347  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi OĞUZ YILMAZ  
e-mail : oguzyilmaz@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2110269  
Fax : +90 246 211 0347  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı  
Genel Bilgi : 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluş kanununda yer alan İlahiyat Fakültesi, 25.02.1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup lisans seviyesinde bölümleşme yoktur. Buna göre tüm öğrenciler aynı lisans öğretimini almaktadırlar. İlahiyat Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması neticesinde, ağırlıklı olarak Arapça ve Kur'an derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı uygulamasına geçilmiştir. Avrupa birliğine entegre süreci dikkate alınarak 2007-2008 eğitim öğretim yılıyla birlikte isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflı eğitime geçilmiştir. Fakültemizin bütün bölüm ve anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapılmaktadır.  
Edinilen Ünvan : İlahiyatçı  
Yeterlilik Düzeyi : AKTS yapılandırması çerçevesinde toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.  
Kabul Koşulları : Her yıl OSYM tarafından organize edilen sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : İlahiyat alanındaki bölümlerden yatay ve dikey geçiş yapılabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İslâmî ilimleri temel kaynaklarından okuyup değerlendirebilme, ilgili sosyal ve dinî bilimlerde yeterli bilgiye sahip olup bunları alanıyla ilişkilendirebilme, öğrendiklerini sistematik bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, alanıyla ilgili karşılaştığı problemlere çözümler üretebilme ve bunları toplumla paylaşabilme, mesleki uygulamaları gerçekleştirebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandırmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkanları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde İmam-Hatiplik, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenir.  
Programın Amaçları : İslâmî bilimler ile dinî hayatı ve din olgusunu farklı bilimsel disiplinlerin bakış açısı ile inceleyen din bilimlerini temel kaynaklarından araştırıp değerlendirebilen, alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel gelişmeleri, toplumsal ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, hoşgörülü, etik ve estetik değerlere sahip, evrensel değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği meslekî bilgi ve becerilerle donanmış yetkin bireyler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir yarıyıl içinde (vize) ve bir de yarıyılsonunda final sınavı yapılır. Diğer sınav ve değerlendirmeler, ilgili dersin programında belirtilen çerçevede yürütülür.  
Mezuniyet Koşulları : AKTS yapılandırması çerçevesinde bir dönemde 30 AKTS kredisi ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.