Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01MAD1110
Sülfürlü Minerallerin Flotasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5105
İnce Tanelerin Flotasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5112
Tane Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5115
Koklaştırma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5121
Bakır Üretim Metalurjisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5125
Kavurma ve Kalsinasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5129
Madenlerde Fizibilite Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5132
Maden Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5138
Flotasyonda Yüzey Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5140
Yeraltı Maden İşletme Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5142
Değerli Metaller Üretim Metalurjisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5157
Değerli Metallerin Zenginleştirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5166
Modern Tünel ve Kuyu Açma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5185
Maden Mühendisliğinde Optimizasyon Çözüm Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5190
Kayaç Sınıflandırması veKalite Belirleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5194
Kazı Makinalarının Seçiminde Verimliliğin Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5195
Mermer İşlemeciliği ve Kalite Belirlemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5198
Kayaç Delme Metodları ve Delinebilirlik Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5199
Tünel ve Galeri Sürümünde Mekanik Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5202
Cevher Hazırlamada Deney Tasarımı ve Çözümlemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5203
Ampirik Kaya Yenilme Kriterleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5204
Yer altı Madenciliği için Kaya Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5205
Tasman,Oluşumu,Tahmini ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5208
Kimyasal Kazanım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5210
Biyolojik Kazanım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5211
Mekanik Kazıda Kesici Dizaynı ve Kesme Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5216
Hafif Agregalar ve Endüstriyel Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5217
Hafif Yapı Elemanları ve Üretim Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5218
Doğal Hafif Agregalı Ürünler ve Çevre Etkenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5219
Doğaltaşlar Teknolojisi ve Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5220
Endüstriyel Hammaddelerin Flotasyonla Kazanılması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5221
Mermer ve Doğal Taş Üretim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5222
Mermer Plakalarında Kalite Artırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5223
Patlayıcılar ve Patlatma Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5224
Doğal Kayaçlar ve Standardizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5225
Doğal Kayaçlar ile Hazır Harç Üretim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5226
Doğal Kayaçların Isıl Performans Ölçüm Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5227
Siyanür Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5228
Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5229
Kayalarda Kesilebilirlik ve Delinebilirlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5230
Asidik Maden Drenajının Kontrolü ve Arıtımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD5231
Biyohidrometalurjik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00252,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD5232
İleri Flotasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD6101
Analiz Metodları ve Laboratuvar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6104
Maden Mekanizasyon Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6106
Madenlerde Havalandırma Şebekesi Çözüm Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6111
Maden Mühendisliğinde Optimizasyon Çözüm Tek.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6114
Yeraltı Kömür Madenciliğinde Mekanizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6115
Madencilik Ölçmeleri ve Maden Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6116
Deneysel Kaya Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6117
Madencilikte Delme ve Patlatma Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6118
Açık Maden İşletmesi Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6119
Kaya Mekaniğinde Süreksizlik Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6122
İleri Kimyasal Kazanım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6123
İleri Biyolojik Kazanım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6124
İleri Patlatma Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6130
Cevher Hazırlamada Yüzey Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6131
Hafif Beton Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6132
Hafif Yapı Elemanları ve Isı Yalıtım Hesap Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6133
Sağlam Kayaçlarda Yeraltı Mühendislik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6134
Zayıf Zeminlerde Yeraltı Mühendislik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6135
Cevher Hazırlama Süreçlerinin İstatistiksel Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6137
Mühendislikte Veri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6138
Doğal Kayaçlar ve Yalıtım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6139
Kompozit Yapı Elemanları Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6140
Kompozit Yapı Bileşenleri ve Kaya Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6141
Kaya Mekaniğinde Arazi Ölçümleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6142
Hidrometalurjik Proseslerin Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6143
Katı-Sıvı Ayırımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6144
Geri Dönüşüm ve Metal Kazanım Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6145
İleri Analiz Teknikleri ve Laboratuar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6146
Doğal Taş - Çevre Etkileşiminde Fiziko - Kimyasal Süreçler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00174,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD6147
İnce Taneli Kömürlerin Fiziko-Kimyasal Yöntemlerle Zenginleştirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6148
Madencilikte Patent Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6149
Seramik Hammaddelerinin Zenginleştirilmesinde Cevher Hazırlama Süreçleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6150
İleri Netcad Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6151
Türkiye Çalışma Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6152
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İlgili Mevzuat
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6153
Flotasyon ve Flokülasyonda Arayüzeyler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6154
İnce taneli Kömürlerin Fiziksel Yöntemlerle Zenginleştirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6155
Deneysel Dizayn Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6156
Radyoaktif Elementlerin Kazanımı ve Depolanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6157
Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6158
Sanayide İş Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6159
Kimyasalların Güvenli Kullanımı ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD6160
Flotasyon devrelerinin tasarımı ve benzetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0084,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MAD8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MAD9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9609
Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları ve Yapay Sinir Ağları ile Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9610
Kayaçların Kırılma Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9611
Endüstriyel Sınıflandırmanın Uygulamaları Ve Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9612
İleri Kömür Hazırlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9613
Aglomerasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9614
Madencilikte İş Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9615
Kömür Hazırlama Tesislerinde Performans Ölçümleri ve Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9616
Malzemelerin Ufalanma Özelliği Ve Kinetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9617
Doğaltaş Kesme Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9618
Doğaltaş Standardizasyonu ve Deney Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9619
Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9620
Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00222,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD9621
Açık Ocak Patlatmalarının Optimizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD9622
Cevher Zenginleştirme Tesislerinin Sistematik Analizi, Modellenmesi ve Simülasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD9624
Mermer Kalite Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9626
Açık Ocaklarda Rekültivasyon ve Rekreasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9627
Özel Patlatma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9628
Görüntü Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9629
CEVHER HAZIRLAMA BOYUT BÜYÜLTME İŞLEMLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9630
Jeoistatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9631
Kaya Saplaması ve Püskürtme Beton
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD9632
Gravite Zenginleştirmede Yeni Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01MAD9633
Kaya Şev Stabilitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAD9634
Kırmataş Madenciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00810,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :